EKO LIST: Analiza upravljanja otpadom u Kruševcu

Зелена листа Србије редовно информише јавност о активностима пројекта који је подржан у оквиру грант шеме Јавно заговаранје мрежа организација грађанског друштва. Најновије изданје ЕКО листа доноси чланак о налазима које је динела анализа станја и реализације локалних јавних политика управлјанја комуналним отпадом у Граду Крушевцу.

ФОТО: ЕКО ЛИСТ

https://ekolist.org/aktivna-resenja-za-otpad-u-krusevcu/

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.