Dom omladine Bor

City:

Bor

Area of activity:

  • Environment

Grant duration:

Start of project: 11/2020

End of project: 04/2021

„Omladina Bora ispod istog krova!“

Dom omladine Bor je nevladina organizacija koja nastoji da svome gradu obezbedi mesto u kome bi omladina mogla bezbrižno da boravi, da se zabavlja, kreira programe za svoje vršnjake i koristi mogućnosti za različite vidove usavršavanja. Pored toga što nastoji da obezbeđuje mesto omladini Bora za okupljanje, radimo na tome da utičemo na dalji razvoj naše lokalne zajednice, kroz raznorazne akcije. 

ACT projektom želimo da utičemo na naše sugrađane da obrate pažnju na problem o kome se malo govori a koji je i te kako aktuelan u našem gradu, a to je problem zagađenja otpadom. Želimo da kroz našu kampanju “Možemo bolje!” da utičemo na naše sugrađane i da podstaknemo odgovornije odlaganje smeća. Iako naš projekat podrazumeva većinski

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER