Mreža za mentalno zdravlje "NaUM"

Mreža za mentalno zdravlje “NaUM”

City:

Beograd

Area of activity:

Grant duration:

Start of project: 01/2021

End of project: 06/2022

Projekat „Svako može da pukne!” ima za cilj da doprinese prepoznatiljivosti i održivosti udruženja osoba sa problemima mentalnog zdravlja na lokalu. Na nacionalnom nivou mreža NAUM ima za cilj da stavi u fokus pitanje primene Programa o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019-2026. i uspostavi mehanizam za zagovaranje reforme sistema zaštite mentalnog zdravlja, odnosno, deinstitucionalizacije i otvaranja centara za mentalno zdravlje u zajednici.

Sve aktivnosti zagovaranja, uključujući i kampanju podizanja svesti biće implementirane tako da uključuju građane, da se podigne svest o značaju očuvanja mentalnog zdravlja i da se dopre do što većeg broja ljudi, uz korišćenje inovativnih i “provokativnih alata” i mogućnost da se građani direktno uključuju (preko aplikacije za mobilne telefone “Krug zdravlja”; učešćem u Antistres događajima u gradovima; da i sami pošalju poruke vezane za mentalno zdravlje putem Viber stikera ili nošenjem maski sa porukom). Cilj je da kroz kampanju, podignemo svest ljudi o problemu, da ohrabrimo ljude da se aktivno bave ovom temom i da radimo na stvaranju jednog širokog Pokreta za mentalno zdravlje, koji bi imao snagu da pokrene promene.

Mreža za mentalno zdravlje NaUm osnovana je 2015. godine i čini je 12 organizacija iz cele Srbije. Članice mreže su Udruženje za podršku ljudima sa neurozom Herc iz Beograda, Udruženje Videa iz Beograda, Humanitarni centar Duga iz Zrenjanina i Udruženje Zračak iz Valjeva, Udruženje Duša iz Beograda.

 

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER