UG Roditelj

UG Roditelj

City:

Beograd Zemun

Area of activity:

  • Advocacy and Politics
  • Law

Grant duration:

Start of project: 11/2020

End of project: 10/2021

Naša potreba za sistemskiom podrškom roditeljstvu u našoj zemlji ,a i želja da aktivno učestvujemo u oblikovanju detinjstva , al i budućnosti svojih mališana ,dovela je još 2006. godine do osnivanja Udruženja Roditelj ,organizacije koja se na sveobuhvatan način bavi isključivo roditeljstvom i decom ,pomaže i pruža informacije drugim ,sadašnjim i budućim roditeljima . Zajedničkim snagama radimo na stvaranju boljih uslova za roditeljstvo ,dolazak dece na svet i njihovo odrastanje

Udruženje Roditelj uz podršku ACT projekta pokrenulo je kampanju osnaživanja uloge učeničkih parlamenata i saveta roditelja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Opštine Zemun. Realizacijom nastave na daljinu izazvanom pandemijom Covid 19 još više je otežano pravilno učešće učenika i roditelja u školskim telima i njihova saradnja sa školama .Učenički parlamenti i saveti roditelja nisu dovoljno iskorišćeni ,a pre svega većina i roditelja i učenika nije dovoljno informisana o načinima i dometima njihovog učešća u školama.
Mapiranje njihovih potreba ,podizanje svesti i informisanost o važnosti njihove uloge u školskim telima i podsticanje njihove aktivne uloge ,unapređenje već postojećeg mehanizma njihovog delovanja ,omogućilo bi im kontinuirano učešće u donošenju školskih odluka tokom cele godine.

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER