EURONEWS izveštava o kampanji Komšija kako ste

Udruženje prostor sprovodi kampanju Komšija kako ste? u okviru projekta Mentalno zdravlje za sve, koji je podržan u okviru ACT projekta. Kampanja i projekat imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti i medija na pitanje mentalnog zdravlja u društvu, naglase važnost bolje brige o mentalnom zdravlju građana i osvetle probem diskriminacije i stigme sa kojima se suočavaju ljudi sa problemima mentalnog zdravlja.

Mina Aleksić je govorila o kampanji i projektu u emisiji Jutro na kanalu EURONEWS. Projekat Mentalno zdravlje za sve podržan je u okviru grant šeme Javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Foto: printskrin video priloga, Euronews, emisija Jutro

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.