AKT dani 2023 #AKTivacija

Dodela nagrada Partneri u akciji

Poseta omladinskoj organizacija Ternipe

Žene juga – predstavljanje projekta u Skupštini grada Pirota

Sejači sreće Varvarin

Covid grantisti, finalni događaj Novembar 2022.

Institucionalni grantisti finalni dogadjaj, Oktobar 2022.

Konferencija o partnerstvima, jun 2022.

Dani ACT zajednice, jun 2022.

SIGNACT MREŽE OGD, MAJ 2022.

DVODNEVNA RADIONICA MREŽA, MART 2022.

SIGNACT COVID, MART 2022.

SIGN ACT LAG, MART 2022.

SIGNACT PARTNERSTVA, SEPTEMBAR 2021.

ZAVRŠETAK PRVOG CIKLUSA LAG-A, OKTOBAR 2021.

CBG event jun 2021

POČETAK ACT PROJEKTA, oktobar 2019. 

RADIONICA PLANIRANJA ZA ACT, JUN 2019.


PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN