Gorana je dala pregled ili kratku sublimaciju o čemu smo govorili tokom dvodnevne konferencije #aktivacija