Dane AKT zajednice otvorili su Rihard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju, Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa i Jens Engeli, Međunarodni lider AKT projekta.