Šta je urađeno kako bismo se nosili sa posledicama pandemije?