Međunarodni lider AKT projekta i regionalni direktor Helvetas-a za Jugoistočnu Evropu govori o razlozima organizovanja konferencije Dani AKT zajednice i očekivanim rezultatima ovog skupa.