Gde je civilno društvo Zapadnog Balkana i koje su njegove perspektive?

Na Danima AKT zajednice koji su održani početkom juna u Beogradu gosti konferencije, između ostalih, bili su Marina Škrabalo iz zagrebačke Zaklade za ljudska prava i solidarnost Solidarna, Safet Kubat, osnivač i lider pokreta Rijeke Bosne i Hercegovine, kao i Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Naši gosti učestvovali su u panel diskusiji „Jačanje građanskog aktivizma na Zapadnom Balkanu“ koju je moderirala Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa. Sa panelistima smo nakon diskusije obavili kratak razgovor.

Daliborku Uljarević smo pitali kako vidi mogućnosti i perspektive zagovaračkih inicijativa civilnog društva u regionu u sadašnjem društveno-političkom okruženju.

Ekološki aktivista Safet Kubat govorio je o značaju regionalnog umrežavanja i stvaranja alijansi civilnog društva, u cilju jačanja demokratskih procesa, učešća građana u javnim politkama i njihovom nadzoru nad radom institucija.

O solidarnosti kao dragocenom mehanizmu za pokretanje promena u zajednici, kao i neophodnosti saradnje građana i institucija razgovarali smo sa Marinom Škrabalo. Ona se osvrnula na poseban fenomen – “balkanizaciju” Evrope, kao poseban proces koji je posledica velikih društveno-političkih procesa u poslednjih nekoliko godina koji teče paralelno sa procesom “evropeizacije” Balkana što, po njenim rečima, intenzivno približava zemlje Balkana i Evropsku uniju na jedan poseban način.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.