Grantisti ACT-a intenzivno rade na promociji zdravog i održivog prevoza

Neformalna grupa Biciklistička unija Srbije i borsko udruženje građana Sigurne staze kontinuirano rade na prmociji i unapređenju biciklističkog prevoza u Srbiji. U okviru ACT projekta to sprovode kroz dva projekta, Ka zelenom saobraćaju koji sprovodi Unija i kroz Kreći se održivo – Bor na dva točka, koji sprovode Sigurne staze.

https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/biciklisti-osnivaju-biciklisti%C4%8Dku-uniju-srbije

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.