JLS-baner-FINAL
Inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave

Grantovi za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave

Podnosioci predloga projekata mogu biti:

  • Partnerstvo sačinjeno od jedne ili više organizacija građanskog društva i jedne jedinice lokalne samouprave (grad ili opština);
  • Sklopljeno obavezno partnerstvo između OGD (vodeći partner) i jedinice lokalne samouprave (obavezan projektni partner). Partnerstvo mora biti ozvaničeno u pisanoj formi (Aneks C – Izjava o partnerstvu), potpisano od strane nadležnih potpisnika s obe strane*;
  • Partneri koji deluju u okviru sledećeg geografskog područja: Šumadija i Zapadna Srbija i Južna i Jugoistočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine);
  • Partnerstvo čiji je predlog zajedničke inicijative usmeren na neke od sledećih ključnih pravaca delovanja: uključivanje i mobilizacija građana u procesu donošenja odluka, praćenje sprovođenja zakona i politika, ljudska i građanska prava, dobro upravljanje, rodna ravnopravnost i povezane teme, decentralizacija, zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i marginalizovane grupe;
  • Partnerstva ne mogu da podnesu više od jednog predloga projekta i mogu da dobiju samo jedan grant u okviru ovog Poziva;
  • OGD koja je već podržana kroz druge grantove u okviru ACT projekta (institucionalni grantovi, grantovi za javno zagovaranje na lokalnom nivou, grantovi za jačanje lokalnih zajednica, grantovi za mreže) može da podnese predlog projekta u okviru ovog Poziva. OGD može najviše dva puta biti podržana u okviru ACT projekta, ali ne može doći do preklapanja aktivnosti i resursa;
  • JLS (opština, grad) može biti obavezan partner u najviše dva projekta, u kom je nosilac projekta različita organizacija građanskog društva, a predlog projekta nije u okviru iste partije;
  • OGD može biti vodeći partner u samo jednom projektu u okviru jedne partije;
  • OGD koja je vodeći partner na jednom projektu može biti dodatni partner u najviše jednom projektu u okviru drugih partija gde nije vodeći partner, ali ne može biti korisnica finansijskih sredstava odobrenih partnerstvu.

*Ukoliko ovaj uslov nije zadovoljen, predlog projekta neće biti uzet u razmatranje.

Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

U cilju prilagođavanja aktuelnoj situaciji, informativna sesija o pozivu u online formatu održana je 19. januara 2021. godine u 10 časova, sa ciljem da se OGD približi AST projekat i ovaj Poziv. Tokom informativne sesije učesnici će imati priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova AST tima.

Prezentaciju sa info sesije možete preuzeti ovde

Ukoliko ste propustili pogledajte kompletan snimak info sesije na ovom linku.

Završen je prvi krug selekcije u okviru Poziva za inovativne partnerske inicijative izmeđe OGD i JLS i 4 predloga projekta je predloženo za naredni krug selekcije.
Na ovaj poziv prijavilo se 15 partnerstava, a u prvoj fazi selekcije, interna komisija AKT tima je sprovela evaluaciju podnetih predloga projekata u skladu sa kriterijumima nevedenim u Smernicama za podnosioce predloga projekata za ovaj poziv.
U narednom krugu selekcije, predloženi predlozi projekata biće predmet procene nezavisna komisije za odabir projekata (sačinjene od predstavnika organizacija koje sprovode projekte podržane od strane Vlade Švajcarske u Srbiji, osoba sa dugogodišnjim iskustvom i ekspertizom) koja vrši konačnu procenu. Ukoliko bude postojala potreba za utvrđivanjem dodatnih činjenica, biće obavljena evaluaciona poseta lokalnim partnerima.
Čestitamo svim partnerstvima koja su prošla u naredni krug selekcije, a ostale želimo da ohrabrimo da prate naše aktivnosti i prijave se za naredni poziv koji će biti uskoro raspisan.

RangiranjeNaziv organizacija Grad, opštinaNaziv projekta Prosečna ocena
1Društvo mladih istraživača BorBor Zajedno za Bor bez dima73,92
2Udruženje građana „Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina“ČajetinaPristupačan Zlatibor za sve67,69
3Udruženje „EKO-VAROŠ“Nova VarošNa klik do čistijeg grada55,47
4Centar za kreativni razvoj – KnjazevacKnjaževacDigitalno partnerstvo – opština i mladi52,92
5Radne akcije Delijski vis NišNiš – PalilulaKomunalko – Inovativna platforma za rešavanje komunalnih problema49,69
6Centar NIT Novi PazarNovi PazarInovativni alati, javne usluge i veće učešče građana Novog Pazara u donošenju odluka48,92
7Udruženje „Roditelj“ Smederevska PalankaSmederevska PalankaPalanka upravlja kriznim situacijama46,69
8Centar za razvoj građanskog društva PROTECTANiš – MedijanaAktivni građani za razvoj opštine Medijana46,36
9Lokalna Kuća Razvoja BrusBrusZa inovativne partnerske inicijative između organizacije građanskog društva i lokalne samouprave u cilju ubrzanijeg razvoja38,44
10Romski kulturni centarTrstenikRomski informacioni centar Trstenik34,13
11Inkluzija danasProkuplje Unapređenje usluge Pomoć u kući29,44
12Inkluzija danasNe ispunjava osnovne kriterijume
13Aranđelovčani & AranđelovčankeNe ispunjava osnovne kriterijume
14Omladinski Edukativni CentarNe ispunjava osnovne kriterijume
15Udruzenje poljoprivrednika VOĆAR VRANJENe ispunjava osnovne kriterijume

Dobitnici granta:

RangiranjeNaziv organizacija Prosečna ocena
1Društvo mladih istraživača Bor73,92
2Udruženje građana „Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina“67,69
3Udruženje „EKO-VAROŠ“55,47
4Centar za kreativni razvoj – Knjaževac52,92

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuke i mentorskog programa prilagođen pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.

Projekat podržavaju i sprovode