PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS


Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative ima za cilj promociju i jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti. Pored toga, Poziv ima za cilj poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve. Kroz ovaj poziv, ACT projekat podržava, zalaže se i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga na lokalnom nivou.

U svrhu ovog poziva, inovacija je definisana kao svaka dobra praksa koja promoviše principe transparentnosti, integriteta, odgovornosti i učešća građana u podršci demokratiji i dobrom upravljanju. U osnovi je inovacija: novina za organizaciju ili instituciju u kojoj se primenjuje (praksa, model, usluga koja nije ranije postojala ili nije bila korišćena) i koja ima/može da ima potencijal da izvrši merljiv javni uticaj u lokalnoj zajednici.

Predlozi projekata za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalnih samouprava biće podržani u okviru četiri partije (eng. LOT):

PARTIJA 1: Inovativna rešenja i alati za učešće građana u procesima donošenja odluka (do 10 grantova)

PARTIJA 2: Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima (do 5 grantova)

PARTIJA 3: Inovativna rešenja i alati za monitoring rada organa lokalne samouprave (do 5 grantova)

PARTIJA 4: Demokratski odgovor na posledice izazvane pandemijom COVID-19 (do 10 grantova) 

Napomena: Ako opredeljena sredstva naznačena za određenu partiju ne mogu da se iskoriste zbog nedovoljnog kvaliteta ili broja primljenih predloga projekata, projekat ACT zadržava pravo da preraspodeljuje preostala sredstva na (druge) partije.

Predlog projekta mora da bude usaglašen sa relevantnim nacionalnim i lokalnim zakonodavnim aktima i/ili strategijama (npr. zakoni, podzakonski akti, strategije, akcioni planovi, itd) i da pokazuje jasan doprinos realizaciji ciljeva nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata i akcionih planova (rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, lokalni ekonomski razvoj, razne usluge građanima, itd). Takođe, predlozi projekata treba da ponude kreativna i inovativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi kada je u pitanju učešće građana u kreiranje i donošenje odluke na loklanom nivou. Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Osnovne informacije ovog poziva:

  • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS)
  • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
  • Trajanje pojedinačnih ugovora: 18 meseci
  • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 30
  • Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine)

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Završen je prvi krug selekcije u okviru Poziva za inovativne partnerske inicijative izmeđe OGD i JLS i 4 predloga projekta je predloženo za naredni krug selekcije.

Na ovaj poziv prijavilo se 15 partnerstava, a u prvoj fazi selekcije, interna komisija ACT tima je sprovela evaluaciju podnetih predloga projekata u skladu sa kriterijumima nevedenim u Smernicama za podnosioce predloga projekata za ovaj poziv.

U narednom krugu selekcije, predloženi predlozi projekata biće predmet procene nezavisna komisije za odabir projekata (sačinjene od predstavnika organizacija koje sprovode projekte podržane od strane Vlade Švajcarske u Srbiji, osoba sa dugogodišnjim iskustvom i ekspertizom) koja vrši konačnu procenu. Ukoliko bude postojala potreba za utvrđivanjem dodatnih činjenica, biće obavljena evaluaciona poseta lokalnim partnerima.

Čestitamo svim partnerstvima koja su prošla u naredni krug selekcije, a ostale želimo da ohrabrimo da prate naše aktivnosti i prijave se za naredni poziv koji će biti uskoro raspisan.

Rangiranje Naziv organizacija Grad, opština Naziv projekta Prosečna ocena
1 Društvo mladih istraživača Bor Bor Zajedno za Bor bez dima 73,92
2 Udruženje građana “Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina” Čajetina Pristupačan Zlatibor za sve 67,69
3 Udruženje “EKO-VAROŠ” Nova Varoš Na klik do čistijeg grada 55,47
4 Centar za kreativni razvoj – Knjazevac Knjaževac Digitalno partnerstvo – opština i mladi 52,92
5 Radne akcije Delijski vis Niš Niš – Palilula Komunalko – Inovativna platforma za rešavanje komunalnih problema 49,69
6 Centar NIT Novi Pazar Novi Pazar Inovativni alati, javne usluge i veće učešče građana Novog Pazara u donošenju odluka 48,92
7 Udruženje “Roditelj” Smederevska Palanka Smederevska Palanka Palanka upravlja kriznim situacijama 46,69
8 Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA Niš – Medijana Aktivni građani za razvoj opštine Medijana 46,36
9 Lokalna Kuća Razvoja Brus Brus Za inovativne partnerske inicijative između organizacije građanskog društva i lokalne samouprave u cilju ubrzanijeg razvoja 38,44
10 Romski kulturni centar Trstenik Romski informacioni centar Trstenik 34,13
11 Inkluzija danas Prokuplje Unapređenje usluge Pomoć u kući 29,44
12 Inkluzija danas Ne ispunjava osnovne kriterijume
13 Aranđelovčani & Aranđelovčanke Ne ispunjava osnovne kriterijume
14 Omladinski Edukativni Centar Ne ispunjava osnovne kriterijume
15 Udruzenje poljoprivrednika VOĆAR VRANJE Ne ispunjava osnovne kriterijume

Spisak dobitnika:

Rangiranje Naziv organizacija Prosečna ocena
1 Društvo mladih istraživača Bor 73,92
2 Udruženje građana “Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina” 67,69
3 Udruženje “EKO-VAROŠ” 55,47
4 Centar za kreativni razvoj – Knjaževac 52,92
Preuzmite dokumentaciju