PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS


Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative ima za cilj promociju i jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti. Pored toga, Poziv ima za cilj poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve. Kroz ovaj poziv, ACT projekat podržava, zalaže se i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga na lokalnom nivou.

U svrhu ovog poziva, inovacija je definisana kao svaka dobra praksa koja promoviše principe transparentnosti, integriteta, odgovornosti i učešća građana u podršci demokratiji i dobrom upravljanju. U osnovi je inovacija: novina za organizaciju ili instituciju u kojoj se primenjuje (praksa, model, usluga koja nije ranije postojala ili nije bila korišćena) i koja ima/može da ima potencijal da izvrši merljiv javni uticaj u lokalnoj zajednici.

Predlozi projekata za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalnih samouprava biće podržani u okviru četiri partije (eng. LOT):

PARTIJA 1: Inovativna rešenja i alati za učešće građana u procesima donošenja odluka (do 10 grantova)

PARTIJA 2: Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima (do 5 grantova)

PARTIJA 3: Inovativna rešenja i alati za monitoring rada organa lokalne samouprave (do 5 grantova)

PARTIJA 4: Demokratski odgovor na posledice izazvane pandemijom COVID-19 (do 10 grantova) 

Napomena: Ako opredeljena sredstva naznačena za određenu partiju ne mogu da se iskoriste zbog nedovoljnog kvaliteta ili broja primljenih predloga projekata, projekat ACT zadržava pravo da preraspodeljuje preostala sredstva na (druge) partije.

Predlog projekta mora da bude usaglašen sa relevantnim nacionalnim i lokalnim zakonodavnim aktima i/ili strategijama (npr. zakoni, podzakonski akti, strategije, akcioni planovi, itd) i da pokazuje jasan doprinos realizaciji ciljeva nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata i akcionih planova (rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, lokalni ekonomski razvoj, razne usluge građanima, itd). Takođe, predlozi projekata treba da ponude kreativna i inovativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi kada je u pitanju učešće građana u kreiranje i donošenje odluke na loklanom nivou. Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Osnovne informacije ovog poziva:

  • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS)
  • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
  • Trajanje pojedinačnih ugovora: 18 meseci
  • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 30
  • Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine)

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Završen je prvi krug selekcije u okviru Poziva za inovativne partnerske inicijative izmeđe OGD i JLS i 4 predloga projekta je predloženo za naredni krug selekcije.

Na ovaj poziv prijavilo se 15 partnerstava, a u prvoj fazi selekcije, interna komisija ACT tima je sprovela evaluaciju podnetih predloga projekata u skladu sa kriterijumima nevedenim u Smernicama za podnosioce predloga projekata za ovaj poziv.

U narednom krugu selekcije, predloženi predlozi projekata biće predmet procene nezavisna komisije za odabir projekata (sačinjene od predstavnika organizacija koje sprovode projekte podržane od strane Vlade Švajcarske u Srbiji, osoba sa dugogodišnjim iskustvom i ekspertizom) koja vrši konačnu procenu. Ukoliko bude postojala potreba za utvrđivanjem dodatnih činjenica, biće obavljena evaluaciona poseta lokalnim partnerima.

Čestitamo svim partnerstvima koja su prošla u naredni krug selekcije, a ostale želimo da ohrabrimo da prate naše aktivnosti i prijave se za naredni poziv koji će biti uskoro raspisan.

RangiranjeNaziv organizacija Grad, opštinaNaziv projekta Prosečna ocena
1Društvo mladih istraživača BorBor Zajedno za Bor bez dima73,92
2Udruženje građana “Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina”ČajetinaPristupačan Zlatibor za sve67,69
3Udruženje “EKO-VAROŠ”Nova VarošNa klik do čistijeg grada55,47
4Centar za kreativni razvoj – KnjazevacKnjaževacDigitalno partnerstvo – opština i mladi52,92
5Radne akcije Delijski vis NišNiš – PalilulaKomunalko – Inovativna platforma za rešavanje komunalnih problema49,69
6Centar NIT Novi PazarNovi PazarInovativni alati, javne usluge i veće učešče građana Novog Pazara u donošenju odluka48,92
7Udruženje “Roditelj” Smederevska PalankaSmederevska PalankaPalanka upravlja kriznim situacijama46,69
8Centar za razvoj građanskog društva PROTECTANiš – MedijanaAktivni građani za razvoj opštine Medijana46,36
9Lokalna Kuća Razvoja BrusBrusZa inovativne partnerske inicijative između organizacije građanskog društva i lokalne samouprave u cilju ubrzanijeg razvoja38,44
10Romski kulturni centarTrstenikRomski informacioni centar Trstenik34,13
11Inkluzija danasProkupljeUnapređenje usluge Pomoć u kući29,44
12Inkluzija danasNe ispunjava osnovne kriterijume
13Aranđelovčani & AranđelovčankeNe ispunjava osnovne kriterijume
14Omladinski Edukativni CentarNe ispunjava osnovne kriterijume
15Udruzenje poljoprivrednika VOĆAR VRANJENe ispunjava osnovne kriterijume

Spisak dobitnika:

RangiranjeNaziv organizacija Prosečna ocena
1Društvo mladih istraživača Bor73,92
2Udruženje građana “Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina”67,69
3Udruženje “EKO-VAROŠ”55,47
4Centar za kreativni razvoj – Knjaževac52,92
Preuzmite dokumentaciju