PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za javno zagovaranje mreža OGD


Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva (OGD).

Cilj ovog poziva je jačanje kapaciteta mreža OGD za javno zagovaranje na lokalnom i nacionalnom nivou i za veće uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Pod mrežama OGD u ovom Pozivu smatraju se sledeći oblici udruživanja:

  • formalne mreže – mreže koje su registrovane u Agenciji za privredne registre (APR) kao savezi, u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima (čl. 7);
  • neformalne mreže (koalicije, alijanse, platforme, unije, itd.) – mreže koje nemaju status pravnog lica, tj. nisu registrovane u APR-u kao savezi i čije članice su OGD, registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama.

Predlozi projekata javnog zagovaranja treba da:

  • doprinose participativnom procesu donošenja odluka na lokalnom i/ili nacionalnom nivou;
  • doprinose povećanju odgovornosti u radu lokalnih i/ili nacionalnih institucija;
  • budu usmereni ka unapređenju pružanja usluga građanima/kama (uključujući i marginalizovane grupe);
  • doprinose jačanju ekspertize mreže u oblasti delovanja mreže.

Naglasak u predlogu projekta treba da bude na što većoj mobilizaciji i učešću građana, u svim fazama javnog zagovaranja, sa ciljem većeg učestvovanja građana u procesu donošenja odluka na lokalnom i/ili nacionalnom nivou. Posebno se ohrabruje inovativan pristup osmišljavanju i sprovođenju kampanja javnog zagovaranja u kojima građani aktivno učestvuju, unapređenje komunikacije mreža sa javnošću i veća vidljivost zagovaračke inicijative i rada mreže u javnosti.

Mreže čiji predlozi projekata budu odobreni za finansiranje imaće priliku da prođu kroz program izgradnje i jačanja kapaciteta, koji će biti realizovan kao dopunski/paralelni program sprovođenju granta i finansiraće se iz budžeta ACT projekta. Programom će biti obuhvaćene teme kao što su: mobilizacija građana, participativno zagovaranje, komunikacija, razvoj i upravljanje mrežom.

ACT projekat planira da kroz ovaj Poziv podrži do 10 predloga projekata formalnih i neformalnih mreža OGD, koje deluju na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. Iznos pojedinačne finansijske podrške je do 2.950.000,00 dinara.

Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekta za grantove za javno zagovaranje mreža OGD, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Spisak mreža OGD koje su prošle u drugi krug selekcije:

Rangiranje Naziv mrežeNaziv projektaProsečna ocena
1.Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)Naše mesto u Srbiji76,25
2.Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)Pokreni se72,92
3.Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR)Važno je! – sistemska rešenja za mlade62,25
4.Solidarno za prava svih#Rastrašivanje62,17
5.Romska ženska mreža SrbijeDečiji brak nije romska tradicija60,67
6.Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)Mladi za aktivne Savete60,17
7.Mreža za mentalno zdravlje “NaUM”Svako može da pukne!59,17
8.Panonska platforma za ljudska pravaLjudska prava za sve, svi za ljudska prava – Ka većoj participaciji ranjivih društvenih grupa u lokalnim politikama u Novom Sadu57,08
9.Mreža za podršku ženama 45+Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+56,75
10.Zelena lista SrbijeOplaneti se!55,50

 

11.Nacionalni konvent o Evropskoj unijiOtvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji54,50
12.Ženska romska mreža BanataRomkinje aktivno u promene53,42
13.Znanje za zdravljeZnanje za zdravlje52,58

Mreže OGD dobitnice granta za javno zagovaranje:

Rangiranje Naziv mrežeNaziv projektaKonačna ocena
1.Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)Naše mesto u Srbiji116,92
2.Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)Pokreni se102,59
3.Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR)Važno je! – sistemska rešenja za mlade97,92
4.Solidarno za prava svih#Rastrašivanje96,17
5.Romska ženska mreža SrbijeDečiji brak nije romska tradicija93,34
6.Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)Mladi za aktivne Savete90,84
7.Mreža za mentalno zdravlje “NaUM”Svako može da pukne!90,17
8.Nacionalni konvent o Evropskoj unijiOtvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji85,50
9.Mreža za podršku ženama 45+Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+84,75
10.Zelena lista SrbijeOplaneti se!83,17

Preuzmite dokumentaciju