PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za javno zagovaranje na lokalnom nivou


Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Kroz grantove za javno zagovaranje na lokalnom nivou, ACT projekat podržava lokalne inicijative, zalaže se za kvalitetnije pružanje javnih usluga, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga. Predviđena su dva Poziva za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Cilj ovog poziva je da osnaži građansko društvo da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika kroz zagovaračke aktivnosti, kao i da mobiliše podršku građana i zastupa njihove interese u procesu donošenja odluka, posebno na lokalnom nivou.

OGD čiji predlozi projekata budu izabrani postaće i korisnici posebno dizajniranog i prilagođenog programa izgradnje i razvoja kapaciteta, unapređenja veština i znanja u oblastima kao što su mobilizacija/uključivanje građana i zagovaranje. Razvoj kapaciteta iz pomenutih oblasti će obuhvatiti grupni i/ili individualni pristup koji će imati za cilj da unaprede zagovaračke kapacitete kao i da omoguće podržanim OGD veće povezivanje sa građanima i širenje društvenog uticaja u temama od značaja za lokalne zajednice.

ACT projekat planira da kroz ovaj Poziv podrži do 8 organizacija. Iznos pojedinačne finansijske podrške je do 1.400.000,00 dinara.

Nakon prvog kruga selekcije, terenski/e evaluatori/ke izvršili su procenu 17 odabranih organizacija građanskog društva i predložili 13 OGD za naredni krug selekcije. Terenski/e evaluatori/ke su dubinski sagledali integritet organizacija i vrednosno utemeljenje (rad zasnovan na principima poštovanja ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rad za opšti interes i javno dobro i dr.), prethodno iskustvo, kapacitete i potencijal OGD da uključe i mobilišu građane u rešavanje problema u zajednici, kao i predložene planove zagovaračkih aktivnosti.

U narednom krugu selekcije, nezavisna Komisija za validaciju prijava odabraće 8 organizacija građanskog društva koje će postati korisnice grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou. Konačne rezultate objavićemo do kraja septembra 2020. godine.

Čestitamo svim organizacijama koje su prošle u naredni krug selekcije, a ostale organizacije želimo da ohrabrimo da prate naše projektne aktivnosti i prijave se za neki od narednih poziva.

 

Spisak organizacija građanskog društva koje su prošle u treći krug selekcije:

Rangiranje Naziv OGD Prosečna ocena Sedište OGD
1 Užički centar za ljudska prava i demokratiju 79,25 Užice
2 Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA 71,50 Niš – Medijana
3 UG Roditelj 70,25 Beograd-Zemun
4 Komšije sa Dorćola 67,75 Beograd-Stari Grad
5 Evropski pokret u Srbiji Kraljevo 66,75 Kraljevo
6 Centar za razvoj demokratskog društva Europolis 66,50 Novi Sad – grad
7 Prostor 61,75 Beograd-Stari Grad
8 Vojvođanski centar za ljudska prava 58,25 Novi Sad – grad
9 Udruženje Tim 42 57,50 Leskovac
10 UG Lužničke rukotvorine 57,00 Babušnica
11 Ekološki pokret “Okvir života” 56,25 Mionica
12 UG Vega 56,25 Babušnica
13 Alternativa Bor 53,50 Bor

Spisak 8 OGD koje su dobitnice grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou:

Rangiranje Naziv OGD Prosečna ocena Sedište OGD
1 Užički centar za ljudska prava i demokratiju 79,25 Užice
2 Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA 71,50 Niš – Medijana
3 UG Roditelj 70,25 Beograd-Zemun
4 Komšije sa Dorćola 67,75 Beograd-Stari Grad
5 Evropski pokret u Srbiji Kraljevo 66,75 Kraljevo
6 Centar za razvoj demokratskog društva Europolis 66,50 Novi Sad – grad
7 Prostor 61,75 Beograd-Stari Grad
8 Udruženje Tim 42 57,50 Leskovac
Preuzmite dokumentaciju