PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za javno zagovaranje na lokalnom nivou


deadlineROK ZA PRIJAVU: 20.07.2020.
Share
PRIJAVITE SE

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Kroz grantove za javno zagovaranje na lokalnom nivou, ACT projekat podržava lokalne inicijative, zalaže se za kvalitetnije pružanje javnih usluga, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga. Predviđena su dva Poziva za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Cilj ovog poziva je da osnaži građansko društvo da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika kroz zagovaračke aktivnosti, kao i da mobiliše podršku građana i zastupa njihove interese u procesu donošenja odluka, posebno na lokalnom nivou.

OGD čiji predlozi projekata budu izabrani postaće i korisnici posebno dizajniranog i prilagođenog programa izgradnje i razvoja kapaciteta, unapređenja veština i znanja u oblastima kao što su mobilizacija/uključivanje građana i zagovaranje. Razvoj kapaciteta iz pomenutih oblasti će obuhvatiti grupni i/ili individualni pristup koji će imati za cilj da unaprede zagovaračke kapacitete kao i da omoguće podržanim OGD veće povezivanje sa građanima i širenje društvenog uticaja u temama od značaja za lokalne zajednice.

ACT projekat planira da kroz ovaj Poziv podrži do 8 organizacija. Iznos pojedinačne finansijske podrške je do 1.400.000,00 dinara.

Prijavu za grant za javno zagovaranje na lokalnom nivou mogu podneti OGD aktivne u prioritetnim oblastima poziva:

  • uključivanje i mobilizacija građana
  • praćenje sprovođenja zakona i politika
  • rodna ravnopravnost i povezane teme
  • socijalna inkluzija i marginalizovane grupe
  • decentralizacija
  • ljudska i građanska prava
  • zaštita životne sredine
  • dobro upravljanje.

OGD sa sedištem u Srbiji moraju biti registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama.

Podnosioci prijava su OGD koje baštine vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti.

Takođe, podnosioci prijava su OGD čiji razvojni principi uključuju neposredan rad sa građanima i njihovo uključivanje, strateško planiranje, zasnovani su na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti rukovodstva razvoju na lokalnom nivou, usmereni su na rezultate i održivost.

Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekta za grantove za zagovaranje na lokalnom nivou, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

U želji da olakšamo i pojednostavimo postupak podnošenja prijava, odlučili smo da ovaj proces sprovedemo elektronski.

Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za grant za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

U pisanom Uputstvu koje se nalazi u priloženom paketu dokumenata, kao i na gorenavedenoj internet stranici pronaći ćete sve najčešće nedoumice i njihova rešenja kada je u pitanju podnošenje prijave za grant za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

ROK za prijavu je 20. jul 2020. godine u 16 sati i 59 minuta.

U cilju prilagođavanja aktuelnoj situaciji, informativna sesija o pozivu u online formatu održana je 29. juna 2020. godine u 10 časova, sa ciljem da se OGD približi ACT projekat i ovaj Poziv. Tokom informativne sesije svi učesnici su imali priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima.

Prezentaciju sa Informativne sesije održane 29.06.2020. godine možete pogledati ovde.

A snimak sesije možete pogledati na našem YouTube kanalu.

 

Dodatna pojašnjenja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja prijava možete dobiti postavljanjem pitanja isključivo elektronskim putem na adresu info@act.org.rs najkasnije do petka, 10. jula 2020. godine do 16.00h, sa naznakom “Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou”. ACT Tim će odgovoriti na sva postavljena pitanja do 17. jula 2020. godine u 16.00h u okviru dokumenta Pitanja i odgovori, koji će se ažurirati svakog petka na ACT internet stranici.

Za sva dodatna tehnička pitanja koja se odnose na elektronsko podnošenje prijava pišite na support@civicatalyst.org

Dobitnici granta za javno zagovaranje na lokalnom nivou:

RANGIRANJE Naziv OGD Prosečna ocena Sedište OGD
1 Užički centar za ljudska prava i demokratiju 79,25 Užice
2 Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA 71,50 Niš – Medijana
3 UG Roditelj 70,25 Beograd-Zemun
4 Komšije sa Dorćola 67,75 Beograd-Stari Grad
5 Evropski pokret u Srbiji Kraljevo 66,75 Kraljevo
6 Centar za razvoj demokratskog društva Europolis 66,50 Novi Sad – grad
7 Prostor 61,75 Beograd-Stari Grad
8 Udruženje Tim 42 57,50 Leskovac

Spisak OGD koje su prošle u treći krug selekcije:

RANGIRANJE Naziv OGD Prosečna ocena Sedište OGD
1 Užički centar za ljudska prava i demokratiju 79,25 Užice
2 Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA 71,50 Niš – Medijana
3 UG Roditelj 70,25 Beograd-Zemun
4 Komšije sa Dorćola 67,75 Beograd-Stari Grad
5 Evropski pokret u Srbiji Kraljevo 66,75 Kraljevo
6 Centar za razvoj demokratskog društva Europolis 66.50 Novi Sad – grad
7 Prostor 61,75 Beograd-Stari Grad
8 Vojvođanski centar za ljudska prava 58.25 Novi Sad – grad
9 Udruženje Tim 42 57.50 Leskovac
10 UG Luznicke rukotvorine 57.00 Babušnica
11 Ekološki pokret “Okvir života” 56.25 Mionica
12 Udruženje građana Vega 56.25 Babušnica
13 Alternativa Bor 53,50 Bor

Spisak OGD koje su prošle u drugi krug selekcije:

RANGIRANJE Naziv OGD Prosečna ocena Sedište OGD
1 Užički centar za ljudska prava i demokratiju 74,5 Užice
2 Siguran život 71,5 Opovo
3 UG Roditelj 71,5 Beograd-Zemun
4 Komšije sa Dorćola 67,5 Beograd-Stari Grad
5 Centar za razvoj demokratskog društva Europolis 63 Novi Sad – grad
6 Evropski pokret u Srbiji Kraljevo 62,5 Kraljevo
7 Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA 62 Niš – Medijana
8 UG Tim 42 56 Leskovac
9 Centar za biopolitičku edukaciju 56 Beograd-Zvezdara
10 Prostor 55,5 Beograd-Stari Grad
11 UG Vega 54,5 Babušnica
12 Alternativa Bor 54 Bor
13 Vojvođanski centar za ljudska prava 53,5 Novi Sad – grad
14 Udruženje za lokalni razvoj Kamenica 53,5 Niš – Pantelej
15 UG Etno Rasina 53 Kruševac
16 Ekološki pokret “Okvir života” 51,5 Mionica
17 UG Lužničke rukotvorine 51 Babušnica
Preuzmite dokumentacijuPRIJAVITE SE