PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19


deadlineROK ZA PRIJAVU: 21.12.2020.
Share
PRIJAVITE SE

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19.

Proglašenje pandemije i mere koje je Vlada Srbije primenjivala u borbi protiv koronavirusa uticale su na poštovanje osnovnih ljudskih prava svih građana Srbije. U periodu od proglašenja pandemije, naročito u vreme vanrednog stanja proglašenog od strane Vlade Srbije, građanima Srbije su ograničena prava na slobodno kretanje i okupljanje. Ograničenje ovih prava, iako je ostalo upitno da li je bilo primereno trenutnoj situaciji, bila su propisana od strane relevantnih institucija. S druge strane, monitoring organizacija građanskog društva ukazao je na veoma primetno ugrožavanje prava na izražavanje i informisanje, prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu građana, kao i radnih prava.

U vreme vanrednog stanja, organizacije građanskog društva su dale značajan doprinos informisanju građana, povećanju transparentnosti institucija i prevazilaženju posledica ove krize. Prema rezultatima monitoringa koje su sprovele Građanske inicijative, organizacije su se bavile 1) humanitarnom pomoći i uslugama socijalne zaštite, 2) monitoringom rada institucija i zagovaranjem za poštovanje prava građana i 3) omogućavanjem većeg pristupa informacijama od javnog značaja i informisanjem građana.

Poziv za urgentnu podršku biće namenjen podršci u druge dve navedene oblasti rada organizacija građanskog društva. Takođe, Poziv će biti komplementaran ostalim grantovima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koja je u prethodnom periodu odvojila značajna sredstva za dodelu humanitarne pomoći i usluge socijalne zaštite građana u vreme pandemije Covid-19 u Srbiji.

Cilj poziva: Organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe uključuju građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom Covid-19, kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija. 

Odabrani projekti organizacija, medija i neformalnih grupa građana će doprineti većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom koronavirusa. Odabrani projekti će biti utemeljeni na jakoj vezi sa građanima, predstavljaće glas zajednice u kojima deluju i probleme građana iznositi pred donosioce odluka.

Osim finansijske podrške, odabranim organizacijama, medijima i neformalnim grupama biće obezbeđena mentorska podrška u oblastima uključivanja građana, umrežavanja i zagovaračkih aktivnosti kako bi se što bolje ispunile potrebe građana i čuo njihov glas.

Osnovne informacije za urgentnu podršku:

 • Oblast podrške: Monitoring, zagovaranje i informisanje građana u vreme pandemije Covid-19
 • Vrednost grant šeme: 22.000.000,00 RSD
 • Ko može da podnese predloge projekata: Organizacije građanskog društva (OGD), mediji i neformalne grupe koje su do sada imale aktivnosti u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19
 • Okvirni, predviđeni broj podržanih projekata: 15
 • Trajanje grantova: između 6 i 12 meseci
 • Minimalni i maksimalni iznos grantova: 500.000,00 RSD – 1.800.000,00 RSD

Projekti koji imaju komponentu zagovaračkih aktivnosti imaće prednost u odnosu na druge projekte. 

Podnosioci predloga projekata mogu biti organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe građana, u partnerstvu ili samostalno, koje su u prethodnom periodu pokazale angažovanost na ublažavanju negativnih posledica pandemije COVID-19.

Podnosioci predloga projekata baziraju svoj rad na poštovanju ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti.

Takođe, podnosioci predloga projekata su subjekti čiji razvojni principi uključuju povezanost sa građanima, strateški rad, posvećenost, razvoj, usmerenost na rezultate i održivost.

Podnosioci predloga projekata, koji su imali ili trenutno imaju podršku Vlade Švajcarske, kroz Ambasadu Švajarske ili SDC, mogu da apliciraju na ovaj Poziv, s tim da će prednost biti data onim organizacijama građanskog društva koje trenutno nemaju takvu podršku. Podnosioci predloga projekata, koji imaju podršku, moraju da prikažu u predlogu projekta da imaju dovoljno organizacionih kapaciteta za sprovođenje planiranih aktivnosti, kao i da dobijanjem novog granta, ne postaju zavisni od finansiranja Vlade Švajcarske.

Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

U želji da olakšamo i pojednostavimo postupak podnošenja prijava, odlučili smo da ovaj proces sprovedemo elektronski.

Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za ovaj grant.

U pisanom Uputstvu koje se nalazi u priloženom paketu dokumenata, kao i na gorenavedenoj internet stranici pronaći ćete sve najčešće nedoumice i njihova rešenja kada je u pitanju podnošenje prijave za ovaj grant.

Rok za prijavu je 21. decembar 2020. godine u 17 časova.

U cilju prilagođavanja aktuelnoj situaciji, informativna sesija o pozivu u online formatu održana је 14. decembra 2020. godine u 14 časova, sa ciljem da se OGD približi ACT projekat i ovaj Poziv. Tokom informativne sesije učesnici imali su priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima.

Prezentaciju sa Informativne sesije održane 14.12.2020. godine možete pogledati ovde. 

Pogledajte i video snimak kompletne Informativne sesije.

Dodatna pojašnjenja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja prijava možete dobiti postavljanjem pitanja isključivo elektronskim putem na adresu info@act.org.rs najkasnije do četvrtka 17. decembra 2020. godine do 16h sa naznakom “Poziv za dodelu grantova za urgentnu podršku”. ACT Tim će odgovoriti na sva postavljena pitanja do 18. decembra 2020. godine do 16h u okviru dokumenta Pitanja i odgovori, koji će se ažurirati svakog petka na ACT internet stranici.

Za sva dodatna tehnička pitanja koja se odnose na elektronsko podnošenje prijava pišite na support@civicatalyst.org

Spisak dobitnika:

 • Dnevni list Danas, Beograd
 • Ujedinjeni protiv Covida, Beograd
 • Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika, Kragujevac
 • Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd
 • Nacionalna asocijacija nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca, Beograd
 • City SMART Club o.d. Niš
 • Fondacija “Sloboda štampe”, Senta
 • Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, Beograd
 • Udruženje romskih studenata Novi Sad
 • Udruženje građana “Snaga prijateljstva” – Amity, Beograd
 • Inicijativa slobodnih građana – Novi Pazar
 • Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, Čačak
 • Centar za edukaciju i transparentnost, Pančevo
 • Zaječarska inicijativa
 • Organizacija Aktivista REFORMA / PreshevaPRESS, Preševo
 • Svetionik, Novi Pazar
Preuzmite dokumentacijuPRIJAVITE SE