PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Grantovi za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19


Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19.

Proglašenje pandemije i mere koje je Vlada Srbije primenjivala u borbi protiv koronavirusa uticale su na poštovanje osnovnih ljudskih prava svih građana Srbije. U periodu od proglašenja pandemije, naročito u vreme vanrednog stanja proglašenog od strane Vlade Srbije, građanima Srbije su ograničena prava na slobodno kretanje i okupljanje. Ograničenje ovih prava, iako je ostalo upitno da li je bilo primereno trenutnoj situaciji, bila su propisana od strane relevantnih institucija. S druge strane, monitoring organizacija građanskog društva ukazao je na veoma primetno ugrožavanje prava na izražavanje i informisanje, prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu građana, kao i radnih prava.

U vreme vanrednog stanja, organizacije građanskog društva su dale značajan doprinos informisanju građana, povećanju transparentnosti institucija i prevazilaženju posledica ove krize. Prema rezultatima monitoringa koje su sprovele Građanske inicijative, organizacije su se bavile 1) humanitarnom pomoći i uslugama socijalne zaštite, 2) monitoringom rada institucija i zagovaranjem za poštovanje prava građana i 3) omogućavanjem većeg pristupa informacijama od javnog značaja i informisanjem građana.

Poziv za urgentnu podršku biće namenjen podršci u druge dve navedene oblasti rada organizacija građanskog društva. Takođe, Poziv će biti komplementaran ostalim grantovima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koja je u prethodnom periodu odvojila značajna sredstva za dodelu humanitarne pomoći i usluge socijalne zaštite građana u vreme pandemije Covid-19 u Srbiji.

Cilj poziva: Organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe uključuju građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom Covid-19, kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija. 

Odabrani projekti organizacija, medija i neformalnih grupa građana će doprineti većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom koronavirusa. Odabrani projekti će biti utemeljeni na jakoj vezi sa građanima, predstavljaće glas zajednice u kojima deluju i probleme građana iznositi pred donosioce odluka.

Osim finansijske podrške, odabranim organizacijama, medijima i neformalnim grupama biće obezbeđena mentorska podrška u oblastima uključivanja građana, umrežavanja i zagovaračkih aktivnosti kako bi se što bolje ispunile potrebe građana i čuo njihov glas.

Osnovne informacije za urgentnu podršku:

  • Oblast podrške: Monitoring, zagovaranje i informisanje građana u vreme pandemije Covid-19
  • Vrednost grant šeme: 22.000.000,00 RSD
  • Ko može da podnese predloge projekata: Organizacije građanskog društva (OGD), mediji i neformalne grupe koje su do sada imale aktivnosti u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19
  • Okvirni, predviđeni broj podržanih projekata: 15
  • Trajanje grantova: između 6 i 12 meseci
  • Minimalni i maksimalni iznos grantova: 500.000,00 RSD – 1.800.000,00 RSD

Projekti koji imaju komponentu zagovaračkih aktivnosti imaće prednost u odnosu na druge projekte. 

Proces odabira:

Ovim putem želimo da približimo i predstavimo aplikantima detaljan proces odabira predloga projekata u prvoj fazi.

Kao podsetnik, u prvoj fazi, interna komisija za procenu ACT tima sačinjena od predstavnika Građanskih inicijativa i Helvetasa sprovela je evaluaciju podnetih predloga projekata za odobravanje urgentne podrške.

Svaki predlog projekta ocenjivalo je dva evaluatora, a konačna ocena predstavlja prosečnu ocenu nakon obe evaluacije.
Predlozi projekata su se ocenjivali u skladu sa kriterijumima datim u Smernicama:

I Relevantnost predloga
II Prethodno iskustvo u aktivnostima koje se tiču ovog poziva
III Sprovodljivost predloga (kapacitet i postojeći resursi)
IV Povezivanje sa građanima/kama
V Uticaj na zajednicu i/ili donošenje odluka
VI Geografska pokrivenost

Raspon ocena za konkretna evaluaciona pitanja u okviru svakog pojedinačnog kriterijuma se kretao od 1 do 5, i ocene su se vrednovale na sledeći način:

1 – uopšte ne zadovoljava kriterijum
2 – zadovoljava u nedovoljnoj meri
3 – zadovoljava
4 – zadovoljava u dovoljnoj meri i
5 – zadovoljava u potpunosti.

Kriterijumi za ocenjivanje nalaze se na ovom linku

Spisak dobitnika:

RangiranjeNazivKonačna ocenaSedište
1Dnevni list Danas (DAN GRAF DOO)72Beograd-Vračar
2Ujedinjeni protiv Covida71,5Beograd-Barajevo
3Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika71Kragujevac – grad
4Centar CZKD69Beograd-Savski Venac
5Nacionalna asocijacija nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca66,5Beograd-Zvezdara
6City SMART Club o.d. Niš65,5Niš – Medijana
7Fondacija “Sloboda štampe”64,5Senta
8Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije64,5Beograd-Palilula
9Udruženje romskih studenata63Novi Sad – grad
10Udruženje građana “Snaga prijateljstva” – Amity63Beograd-Novi Beograd
11Inicijativa slobodnih građana – Novi Pazar62Novi Pazar
12Centar za monitoring i aktivizam – CEMA61,5Čačak
13Centar za edukaciju i transparentnost60,5Pančevo
14Zaječarska inicijativa59,5Zaječar
15Organizacija Aktivista REFORMA / PreshevaPRESS58Preševo
16Svetionik56Novi Pazar
Preuzmite dokumentaciju