COVID-19 grantovi

Grantovi za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom KOVID-19

U cilju prilagođavanja aktuelnoj situaciji, informativna sesija o pozivu u online formatu biće održana 14. decembra 2020. godine u 14 časova, sa ciljem da se OGD približi ACT projekat i ovaj Poziv. Tokom informativne sesije svi učesnici će imati priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima.

Molimo vas da vaše učešće na infosesiji obavezno prijavite ovde

Snimak infosesije, kao i prezentacija i odgovori na pitanja organizacija biće postavljeni na našem sajtu.

Proces odabira

Ovim putem želimo da približimo i predstavimo aplikantima detaljan proces odabira predloga projekata u prvoj fazi.

Kao podsetnik, u prvoj fazi, interna komisija za procenu AKT tima sačinjena od predstavnika Građanskih inicijativa i Helvetasa sprovela je evaluaciju podnetih predloga projekata za odobravanje urgentne podrške.

Svaki predlog projekta ocenjivalo je dva evaluatora, a konačna ocena predstavlja prosečnu ocenu nakon obe evaluacije.
Predlozi projekata su se ocenjivali u skladu sa kriterijumima datim u Smernicama:

I    Relevantnost predloga
II   Prethodno iskustvo u aktivnostima koje se tiču ovog poziva
III   Sprovodljivost predloga (kapacitet i postojeći resursi)
IV  Povezivanje sa građanima/kama
V    Uticaj na zajednicu i/ili donošenje odluka
VI  Geografska pokrivenost

Raspon ocena za konkretna evaluaciona pitanja u okviru svakog pojedinačnog kriterijuma se kretao od 1 do 5, i ocene su se vrednovale na sledeći način:

1 – uopšte ne zadovoljava kriterijum
2 – zadovoljava u nedovoljnoj meri
3 – zadovoljava
4 – zadovoljava u dovoljnoj meri i
5 – zadovoljava u potpunosti.

Kriterijumi za ocenjivanje nalaze se na ovom linku

Spisak dobitnika:

RangiranjeNazivKonačna ocenaSedište
1Dnevni list Danas (DAN GRAF DOO)72Beograd-Vračar
2Ujedinjeni protiv Kovida71,5Beograd-Barajevo
3Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika71Kragujevac – grad
4Centar CZKD69Beograd-Savski Venac
5Nacionalna asocijacija nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca66,5Beograd-Zvezdara
6Siti SMART Klub o.d. Niš65,5Niš – Medijana
7Fondacija „Sloboda štampe“64,5Senta
8Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije64,5Beograd-Palilula
9Udruženje romskih studenata63Novi Sad – grad
10Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity63Beograd-Novi Beograd
11Inicijativa slobodnih građana – Novi Pazar62Novi Pazar
12Centar za monitoring i aktivizam – CEMA61,5Čačak
13Centar za edukaciju i transparentnost60,5Pančevo
14Zaječarska inicijativa59,5Zaječar
15Organizacija Aktivista REFORMA / PreševaPRESS58Preševo
16Svetionik56Novi Pazar

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuke i mentorskog programa prilagođen pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.

Projekat podržavaju i sprovode