PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

Jačanje lokalnih zajednica 2022.


deadline

Cilj Poziva za dodelu grantova za jačanje lokalnih zajednica  je podrška lokalnim zagovaračkim inicijativama i akcijama OGD i NG uz uključivanje građana.

Predlozi lokalnih akcija organizacija i neformalnih grupa građana koje se prijavljuju treba da se odnose na rešavanje identifikovanih problema u lokalnoj zajednici uz naglasak na direktnu saradnju, odnosno uključivanje i učešće što većeg broja građana date lokalne zajednice. Dobitnicima granta ACT projekat će pružiti dodatnu podršku kroz program izgradnje i razvoja kapaciteta u kojem je obavezno učešće podržanih OGD/NG.  Aktivnosti izgradnje i razvoja kapaciteta će se sastojati iz treninga i mentorske podrške iz oblasti javnog zagovaranja.

Jačanje lokalnih zajednica 2022. Preuzmite SMERNICE.

Jačanje lokalnih zajednica 2022. Preuzmite PROGRAM JAČANJA KAPACITETA.

Jačanje lokalnih zajednica 2022. Preuzmite BUDŽET.

 

U cilju što bolje pripreme predloga projekata, ACT tim je organizovao informativnu sesiju o pozivu u onlajn formatu sa ciljem da se organizacije građanskog društva i neformalne grupe što bolje upoznaju sa Pozivom, kao i sa samim ACT projektom. Tokom informativne sesije svi učesnici su imati priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima.
Info sesija je održana u četvrtak, 23. juna 2022. godine, u periodu od 13 do 15 časova  putem Zoom platforme.

Celokupan snimak info sesije zainteresovani mogu da pogledaju na YouTube kanalu ACT projekta ili ovde.

Snimak info sesije “Jačanje lokalnih zajednica”

Zainteresovani mogu preuzeti prezentaciju koja je korišćena tokom informativne sesije.

ACT Info sesija CBG jun 2022.

1. Da li organizacije koje su duže vreme bile projektno neaktivne (nije bilo prometa na računima i uredno su podnošene izjave o neaktivnosti APR-u unazad par godina), ali su njeni članovi pojedinačno ili na volonterskoj osnovi bili aktivni u lokalnim inicijativama ispunjava uslove za podnošenje predloga projekta?

Ne postoji prepreka da se organizacija koja nije bila aktivna u prethodnom periodu prijavi na ovaj Poziv.

2. Da li je zakup prostora dozvoljen trošak?

Zakup prostora može biti jedna od stavki u budžetu predloga projekta (ne i jedina), uz adekvatno obrazloženje.

3. Naš godišnji prihod u poslednje 3 godine je iznosio: 2019: 6.200 EUR; 2020: 11.900 EUR; 2021: 1.300 EUR. Da li ispunjavamo kriterijume za učešće na konkursu?

Budući da prosek prihoda u protekle 3 godine nije veći od 10 000 EUR, organizacija ispunjava kriterijume za učešće.

4. Da li Savet roditelja predskolske ustanove moze da aplicira kao neformalna grupa?

U skladu sa Smernicama, neformalna grupa mora da ispunjava sledeće kriterijume:

• sastoji se od najmanje troje ljudi koji su okupljeni oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovani;
• baštini i uključuje načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti,
inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti;
• principi rada NG uključuju neposredan rad sa građanima i uključivanje građana, zasnovani su na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti razvoju na lokalnom nivou, usmereni su na rezultate i održivost.

5. S obzirom da je naše Udruženje kao deo Mreže 45+ realizovalo ACT projekat i da naš specifični cilj (na lokalnom nivou) nije ostvaren da li cilj ove projektne ideje može da bude upravo zagovaračka inicijativa na lokalnom nivou?

To može da bude zagovaračka inicijativa u okviru ovog predloga projekta, ali potrebno je predlog prilagoditi uslovima Poziva, iznosu granta i dužini trajanja projekta.

6. Da li otvaranje drugog računa, računa za ovaj projekat, podrazumeva otvaranje računa u
banci? U trezoru to nije moguće.

Za potrebe ovog Poziva, OGD i NG su dužne da otvore poseban tekući račun u banci, za sredstva dobijena kroz ACT projekat.

7. Imajući u vidu da OGD može biti podržana 2 puta, da li to znači 2 puta u toku godine? Ili u periodu do septembra 2023. godine, tj. tokom 4 godine 2019-2023?

OGD/NG može najviše dva puta biti podržana u toku celokupnog perioda trajanja ACT projekta (2019 – 2023.), ali ne sme doći do preklapanja aktivnosti i resursa.

8. Da li udruženje koje se bavi informisanjem i edukacijom građana može da konkuriše?

Ključni pravci delovanja OGD i NG koji mogu podržani u okviru ovog Poziva su: uključivanje i mobilizacija građana, praćenje sprovođenja zakona i politika, rodna ravnopravnost i povezane teme, socijalna inkluzija i ranjive grupe, decentralizacija,
ljudska i građanska prava, zaštita životne sredine i dobro upravljanje.

9. Da li snimanje kraćeg video snimka dozvoljena aktivnost za finansiranje?

Zavisno od projektne ideje snimanje video snimka može biti finansirano kroz ovaj projekat, ukoliko je to deo aktivnosti koje su u skladu sa ciljem Poziva. Nije dozvoljeno da se ceo projekat svede na aktivnost snimanja i promocije video snimka.

Preuzmite dokumentacijuPRIJAVITE SE