PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

dana
sati
minuta
sekundi

Javno zagovaranje mreža 2022


ACT projekat završio je prvi ciklus evaluacije pristiglih predloga projekata koje su podnele organizacije građanskog društva u Srbiji na drugi po redu poziv u okviru grant šeme “Javno zagovaranje Mreža organizacija građanskog društva 2022”.

Do zatvaranja poziva na adresu ACT projekta pristiglo je ukupno 45 predloga projekata мreža iz svih krajeva Srbije. Interna komisija sastavljena od članova ACT tima i Građanskih Inicijativa je od 45 pristiglih predloga odabrala 13 predloga koji su prošli u naredni krug selekcije.

Spisak mreža organizacija građanskog društva koje su prošle u drugi krug selekcije:

RANG LISTA

Rangiranje Naziv mreže OGD Prosečna ocena Geografsko područje delovanja mreže
1 Inicijativa za vazduh po meri građana 73.5 Kolubarski okrug
2 Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije 73 Nacionalni nivo
3 Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini 68.5 Mačvanski i zlatiborski okrug
4 Beogradski centar za ljudska prava 65.5 Nacionalni nivo

Grad Beograd

Severno-bački okrug

Južno-bački okrug

Zaječarski okrug

Raški okrug

Nišavski okrug

5 Koalicija za razvoj solidarne ekonomije 65 Nacionalni nivo

Južno-banatski okrug

Šumadijski okrug

Rasinski okrug

6 Zdravo pravo 64.5 Nacionalni nivo

Grad Beograd

Južno-banatski okrug

Kolubarski okrug

Rasinski okrug

7 Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije 63 Nacionalni nivo

Šumadijski okrug

Podunavski okrug

Pomoravski okrug

Rasinski okrug

Moravički okrug

8 Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika“ 62.5 Zlatiborski okrug
9 Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji 62.5 Nacionalni nivo
10 Prijatelji dece Srbije 62 Nacionalni nivo
11 Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) 61.5 Nacionalni nivo

Grad Beograd

Šumadijski okrug

Borski okrug

Toplički okrug

12 Krug podrške 59.5 Grad Beograd
13 Biciklistička unija Srbije 59.5 Nacionalni nivo

Projekat Zajedno za aktivno građansko društvo ACT obaveštava javnost da je završen proces odabira projekata koji će biti finansijski podržani u okviru drugog poziva grant šeme „Javno zagovaranje Mreža”. Poziv je bio otvoren od 17.januara do 18. februara 2022. godine. 

 

Cilj završenog poziva je dalje osnaživanje građanskog društva u Republici Srbiji i podrška zagovaračkim inicijativama mreža na lokalnom i/ili nacionalnom nivou uz uključivanje građana/ki u procese kreiranja javnih politika i donošenja odluka.  Ovoga puta odobreno je deset predloga projekata koji su zadovoljili kriterijume definisane Smernicama.

 

Lista podržanih mreža organizacija i njihovih odobrenih projekata:

 

Rangiranje Naziv mreže OGD Prosečna ocena Geografsko područje delovanja mreže
1 Inicijativa za vazduh po meri građana 112 Kolubarski okrug
2 Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije 110,25 Nacionalni nivo
3 Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini 109 Mačvanski okrug, Zlatiborski okrug
4 Koalicija za razvoj solidarne ekonomije 107,5 National level, Južno-banatski okrug, Šumadijski okrug, Rasinski okrug
5 Beogradski centar za ljudska prava 105,75 Nacionalni nivo, Grad Beogad, Severno-bački okrug, Južno-bački okrug, Zaječarski okrug, Raški okrug, Nišavski okrug
6 Biciklistička unija Srbije 99,25 Nacionalni nivo
7 Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije 99 Nacionalni nivo
8 Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) 98 Nacionalni nivo
9 Krug podrške 96,75 Nacionalni nivo
10 Zdravo pravo 96,25 Nacionalni nivo

 

Preuzmite dokumentaciju