Javno zagovaranje na lokalnom nivou

Grantovi za javno zagovaranje na lokalnom nivou

Kroz ovaj Poziv AST projekat podržava lokalne inicijative, zalaže se za kvalitetnije pružanje javnih usluga, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga. Predviđena su dva poziva za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.