Šansa za roditeljstvo

Šansa za roditeljstvo

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 06/2020

Kraj projekta: 09/2022

Naš slogan je: „Da nas dvoje bude barem troje“

Udruženje Šansa za roditeljstvo je udruženje zainteresovanih građana koji se zalaganjem zauzimaju za poboljšanje uslova vantelesne oplodnje u Srbiji. Našim delovanjem postali smo prepoznati u javnosti u područjima rušenja tabua u vezi sa procesima potpomognute oplodnje, zalaganjem za kvalitetnije usluge u klinikama, zalaganjem za povećanje broja finansiranih postupaka BMPO od strane RFZO-a, zalaganjem za povećanje starosne granice za žene koje moraju na vantelesnu oplodnju o trošku RFZO-a, promociji, edukaciji i savetovanju o vantelesnoj oplodnji. Trudimo se da delujemo na više frontova – da informišemo i edukujemo ciljanu grupu, da aktivno i aktivistički utičemo na promene u sistemu kako bi uticali na nadležne službe da se stvore svi potrebni uslovi za poboljšanje kvaliteta i uslova BMPO u Srbiji.

Prepoznati smo u javnosti u područjima rušenja tabua u vezi sa procesima potpomognute oplodnje, zalaganjem za kvalitetnije usluge u klinikama, zalaganjem za povećanje broja finansiranih postupaka BMPO od strane RFZO-a, zalaganjem za uvođenje donacije kod nas, zalaganjem za povećanje starosne granice za žene koje moraju na vantelesnu oplodnju o trošku RFZO-a, promociji, edukaciji i savetovanju o vantelesnoj oplodnji. Trudimo se da delujemo na više frontova – da informišemo i edukujemo ciljanu grupu, da aktivno i aktivistički utičemo na promene u sistemu kako bi uticali na nadležne službe da se stvore svi potrebni uslovi za poboljšanje kvaliteta i uslova BMPO u Srbiji.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje Šansa za roditeljstvo naročito:
1. Preduzima aktivnosti na stvaranju uslova za unapređenje biomedicinski potpomognute oplodnje, roditeljstva putem usvojenja i surogat materinstva;
2. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje, roditeljstva putem usvojenja i surogat materinstva;
3. Organizuje, samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama, fizičkim ili pravnim licima, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje i roditeljstva putem usvajanja;
4. Organizuje medicinske, prosvetne radnike i volontere za rad na edukaciji o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i roditeljstvu putem usvojenja;
5. Sarađuje sa medicinskim ustanovama, Ministarstvima i drugim državnim organima i organizacijama koja su nadležna za oblast biomedicinski potpomognute oplodnje, ostvarivanje roditeljstva putem usvajanja, socijalne zaštite, zaštite zdravlja, podsticanja nataliteta, zaštite lica sa invaliditetom i slično, kako u zemlji tako i u inostranstvu;
6. Učestvuje u radu radnih tela ili grupa na donošenju zakonske i podzakonske regulative;
7. Objavljuje knjige i druge publikacije iz oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje i usvojenja;
8. Informiše javnost o rezultatima rada Udruženja.

Vizija Udruženja je društvo koje aktivno radi na ispunjavanju potreba parova i pojedinaca kojima je jedini način da do potomstva dođu potpomognuta oplodnja.
Misija Udruženja Šansa za roditeljstvo je odgovorno ponašanje svih za boljitak parova i pojedinaca koji žele potomstvo.

Prepoznali smo da društvo nedovoljno ističe problem neplodnosti, te da samim tim nedovoljno i radi na rešavanju ovog problema. Aktivno radimo na svesti građana.
Mi senzibiliramo javnost na problem BMPO, informišemo parove i pojedince o problemu neplodnosti, vršimo pritisak na merodavne institucije za proširenje prava pacijenata suočenih s problemom neplodnosti, vršimo pritisak na zakonodavce, apelujemo na rešavanje ostalih problema vezanih za neplodnost i pružamo pomoć parovima i pojedincima koji se suočavaju s problemom neplodnosti na dnevnom nivou.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN