Nacionalna asocijacija prkatičara/ki omladinskog rada - NAPOR

Nacionalna asocijacija prkatičara/ki omladinskog rada – NAPOR

Grad:

Novi Sad

Oblast delovanja:

  • Ljudska i građanska prava
  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 06/2022

Projekat „Važno je! – Sistemska rešenja za mlade” ima za cilj unapređenje usluga omladinskog rada kroz saradnju i mobilizaciju roditelja za adresiranje pitanja od značaja za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou. Кroz projekat je planirano kreiranje mehanizama za uključivanje roditelja kao saveznika omladinskim radnicima/cama u adresiranju pitanja od značaja za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou, uspostavljanje međusektorskih usluga koje doprinose boljem položaju mladih i prepoznavanju omladinskog rada na lokalu i jačanje kapaciteta mreže kroz razvoj mrežnog zagovaračkog pristupa NAPOR- a i širenja grupa podrške.   Ukupna vrednost projekta 2.949.976,00 RSD.

Članice asocijacije su  Omladina JAZAS-a Novi Sad, Omladina JAZAS-a Кragujevac,  Udruženje Veles iz Vladičinog Hana, organizacija građasnkog društva Urban Stream iz Požarevca.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN