Asocijacija DUGA

Asocijacija DUGA

Grad:

Šabac

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

Asocijacija DUGA, osnovana je 2004. godine sa ciljem unapređenja ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih  osoba i njihovih porodica sa posebnim osvrtom na višestruko vulnerabilne populacije, mlade, osobe treće dobi, osobe koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, osobe koje se bave seksualnim radom, mlade u sukobu sa zakonom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, kroz smanjenje nasilja i diskriminacije, obrazovanje, povećanje bezbednosti, pružanje  podrške, ekonomsko osnaživanje, rodnu ravnopravnost i pružanje zdravstveno socijalnih usluga

Dvogodišnji institucionalni grant omogućava udruženju da se posveti aktivnostima u oblasti stvaranja preduslova za standardizaciju prvog preventivnog socijalnog metoda rada u Srbiji. Uspešna realizacija granta treba da utiče na povećanje dostupnosti usluga socijalne zaštite za društvene grupe kojima je ona  najpotrebnija, i to u njihovom socijalnom okruženju, odnosno tamo gde se osećaju najsigurnije. Ovaj preventivni metod rada treba da doprinese većem stepenu inkluzivnosti, kao i povećanju blagostanja najranjivijih i često zaboravljenih sugrađanki i sugrađana.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN