Asocijacija za razvoj Ibarske doline IDA

Asocijacija za razvoj Ibarske doline IDA

Grad:

Kraljevo

Oblast delovanja:

  • Unapređenje pružanja javnih usluga

Trajanje granta:

Početak projekta: 09/2021

Kraj projekta: 08/2022

Asocijacija za razvoj Ibarske doline IDA osnovana je sa ciljem da kroz aktivno učešće osigura održivi razvoj Srbije, prvenstveno njenih ruralnih područja, uz aktivnu saradnju sa partnerskim organizacijama, uvažavajući potrebe lokalnog stanovništva, tradicionalno nasleđe, kulturne i etničke različitosti ovog područja.  Aktivnosti IDA usmerene su na oblast poljoprivrede, ruralnog razvoja i zaštite životne sredine. Ciljne grupe udruženja su ruralno stanovništvo, ugrožene društvene grupe stanovništva u gradskim sredinama (mladi, nezaposleni) i opštinska uprava.

Projekat Strateški razvoj zajedno sa građanima u partnerstvu sprovode IDA i grad Kraljevo. Cilj projekta je stvaranje povoljnog okruženja za jačanje uloge građana u pružanju javnih usluga baziranih na lokalnim strateškim dokumentima, kao i aktivna saradnja javnog i civilnog sektora. Ukupna vrednost projekta iznosi 1.669.590,00 RSD. Kraljevačka lokalna samouprava učestvuje u ukupnom budžetu projekta za 19%.

IDA_Kraljevo

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN