Biciklistička unija Srbije

Biciklistička unija Srbije

Grad:

Oblast delovanja:

  • Uključivanje i mobilizacija građana
  • Zaštita životne okoline

Trajanje granta:

Početak projekta: 05/2022

Kraj projekta: 05/2022

Biciklistička unija Srbije dobila je podršku ACT-a za projekat pod nazivom Ka zelenom saobraćaju koji će se sprovoditi na nacionalnom nivou. Ukupna vrednost granta iznosi 2.950.000,00 dinara. Projekat ima za cilj da doprinese održivoj politici urbane mobilnosti i unapredi uslove za ekološke i alternativne vidove saobraćaja, sa fokusom na biciklizam i mikromobilnost. Projekat se sprovodi na nacionalnom nivou.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN