Centar za biopolitičku edukaciju

BIOPOLIS

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Zdravstvo

Trajanje granta:

Početak projekta: 04/2022

Kraj projekta: 09/2022

Centar za biopolitičku edukaciju BIOPOLIS je platforma za proizvodnju znanja i rad na kulturalnim, političkim, pravnim, filozofskim, moralnim i etičkim aspektima ljudskih praksi. Osnovni ciljevi centra su promocija aktivnog života, osnaživanje devojčica i žena, promocija prevencije i reproduktivnog zdravlja, seksualno obrazovanje, inicijative za roditeljstvo i zaštitu dece, programi dostupnosti javnog zdravlja i društvenog razvoja u različitim aspektima biopolitičkih tema.

Biopolis je dobio podršku ACT-a za predlog projekta Znanje za zdravlje – zdravlje nije kampanja, u okviru grant šeme ACT podrška zagovaračkim inicijativama za ublažavanje posledica pandemije COVID-19.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN