Центар ЦЗКД

Centar CZKD

Grad:

Београд Савски венац

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 04/2022

Kraj projekta: 09/2022

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZКD) je neprofitna kulturna institucija čiji je rad zasnovan na kritičkom mišljenju i kulturnoj i umetničkoj produkciji. Кulturnim i društvenim angažmanom, koji je uključio više hiljada ljudi, CZКD artikuliše inicijative politizacije i repolitizacije javnog prostora, kulture i umetnosti. Pravci delovanja CZKD-a su ljudska i građanska prava, te javno zagovaranje i politika

Projekat ukazuje na sužavanje prostora za učešće građana u javnim raspravama tokom pandemije i javno zagovara otvaranje dijaloga sa građanima i osiguranje pristupa informacijama od javnog značaja kako bi se principi javnog učešća što više pospešili.

CZКD je u okviru grant šeme ACT podrška zagovaračkim inicijativama za ublažavanje posledica COVID-19 podržan i za projekat Javnost na distanci – pouke i preporuke za unapređenje participacije u urbanističkom planiranju.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN