Centar lokalne demokratije LDA

Centar lokalne demokratije LDA

Grad:

Knjaževac

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 03/2022

Kraj projekta: 02/2023

Centar lokalne demokratije LDA iz Knjaževca je neprofitno udruženje građana nastalo 2001. godine na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope s ciljem podrške razvoju lokalnih demokratskih procesa i promovisanju ljudskih prava i aktivnog građanstva u centralnoj i južnoj Srbiji.
Sedište udruženja bilo je u Nišu sve do aprila 2014. godine, kada je udruženje, šireći svoj program, glavnu kancelariju preselilo u Knjaževac. Misija udruženja je da se kroz neformalnu edukaciju socijalnih aktera, informisanje, umrežavanje i promovisanje principa aktivnog građanstva pruži podršku demokratskom, socijalnom, ekonomskom i kulturnom razvoju lokalnih zajednica u kojima radi.

U skladu sa misijom, LDA sprovodi dve vrste aktivnosti: Aktivnosti na lokalnom nivou koje podstiču međusektorsku saradnju socijalnih aktera i učešće građanki i građana u životu lokalne zajednice; aktivnosti na međunarodnom nivou koje podstiču decentralizovanu saradnju lokalnih samouprava i udruženja iz Srbije i Evrope.

ACT podršku kroz grant šemu “Javno zagovaranje na lokalnom nivou 2021.” LDA je dobio za projekat “Iz omladinskog ćoška u omladinski centar”.

LDA KJAZEVAC

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN