Centar za kreativni razvoj

Centar za kreativni razvoj – Knjaževac

Grad:

Knjaževac

Oblast delovanja:

  • Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima

Trajanje granta:

Početak projekta: 05/2021

Kraj projekta: 06/2022

Projekta pod nazivom “Digitalno partnerstvo – opština i mladi partnerski sprovode” Centar za kreativni razvoj – Knjaževac i opština Knjaževac. Cilj projekta je unapre]enje saradnje između lokalne samouprave i mladih Knjaževca kroz kreativno-inovativne metode. Ukupna vrednost projekta iznosi 1.487.700,00 RSD. Udruženje je u budžetu učestvovalo sa 2% dok je lokalna samouprava doprinela sa 10% od ukupne sume.

Udruženje građana Centar za kreativni razvoj – Кnjaževac osnovano je sa ciljem da doprinese unapređenju položaja dece i mladih. Misija Centra je zalaganje za unapređenje položaja dece i mladih na svim nivoima zasnovano na demokratskim vrednostima i principima partnerstva između civilnog, javnog i poslovnog sektora. Prioritetna ciljna grupa su deca i mladi, a šira ciljna grupa su roditelji i pojedinci i institucije/ organizacije koje rade sa decom i mladima.

Partnerske_inicijative_Knjaževac

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN