Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

Grad:

Apatin

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

„Stvaramo bolju zajednicu!“

Vizija organizacije je bolja zajednica u kojoj stanovništvo aktivno utiče na promene svog položaja i doprinosi društvenim promenama u celini. Dok kroz našu misiju, želimo da stvaramo bolju zajednicu kroz kreiranje kulturnih i obrazovnih programa za decu, mlade i lokalno stanovništvo, zagovaranje za njihov bolji položaj i jačanje kapaciteta nosioca promena u ruralnim zajednicama. Naša organizacija deluje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, a fokus institucionalnog granta biće na lokalnom nivou – selo Sonta i potencijalna uža okolina, odnosno programi za lokalno stanovništvo zbog kojih smo i osnovani i kroz koje ćemo krajnje korisnike uključivati u rad organizacije, jačati sopstveno članstvo, volonterske i angažovane ljudske resurse i uticaj u zajednici. Jačanje otpornosti i održivosti organizacije takođe će uticati i na njeno delovanje i na širem nivou od lokalnog i jačati i njen zagovarački potencijal u budućnosti.

Vizija daljeg razvoja naše organizacije u naredne dve godine i našeg odnosa sa građanima ide u tri pravca:

1. CEKOS je organizacija koja okuplja značajno veći broj mladih, dece i drugih žitelja zajednice kroz svoje programe koji su svakodnevni, redovni, organizovani, a usluge koje pružamo adekvatne, profesionalne i u skladu sa potrebama zajednice, a prostor u kome radimo je vid zajedničkog dobra koji koristi cela zajednica.
2. CEKOS je jasno i precizno organizovano udruženje, koje ima sve potrebne interne dokumente, procedure, podelu zaduženja, a istovremeno ima aktivnije i motivisanije članove koji preuzimaju odgovornost za rad udruženja te brojnije, i stručnije zaposlene ili volonterski aktivne ljudske resurse.
3. CEKOS je organizacija koja je kroz inovativni fundraising i alternativne izvore finansiranja obezbedila finansijsku održivost tako da njeni osnovni programi mogu da funkcionišu nevezano od spoljnih uticaja i projektnog finansiranja, već da se posvećeno bave članovima zajednice.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN