Centar za monitoring i aktivizam - CEMA

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA

Grad:

Čačak

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 01/2022

Udruženje CENTAR ZA MONITORING I AKTIVIZAM – CEMA je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, čiji su ciljevi podrška i osnaživanje razvoja demokratskog društva kroz monitoring, stručne analize, edukaciju i građanski aktivizam. Ljudi su najveća vrednost i resurs naše organizacije, a građani i građanke lokalnih zajednica naši istinski partneri.

Pravci delovanja:

  • Razvoj demokratskog društva i moderne građanske participacije u Srbiji i regionu;
  • Naučno i stručno istraživanje, praćenje, procenjivanje i preporuke mera u sferi javnih politika i EU integracija;
  • Promocija i zaštita ljudskih prava, manjinskih zajednica i marginalizovanih grupa;
  • Jačanje građanskih i nevladinih inicijativa, ideja, aktivizma i volonterizma;
  • Promocija kulture dijaloga, medijske pismenosti i medijskih sloboda.

 

Opis: Cilj projekta “Osobe sa invaliditetom – građani reporteri u kriznim situacijama” je aktivno učešče OSI u definisanju javnog interesa u oblasti informisanja i proizvodnji medijskih sadržaja koji će doprineti objektivnom i na činjenicama zasnovanom informisanju o njihovom položaju, kako u svakodnevnom životu, tako i u kriznim situacijama (Covid 19).

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN