Centar za razvoj demokratskog društva Europolis

Grad
Novi Sad
POČETAK PROJEKTA
11/2020
KRAJ PROJEKTA
10/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“ je organizacija civilnog društva osnovana 2004. godine sa zadatkom da promoviše izgradnju demokratije, reformu javne administracije i dobro javno upravljanje u okviru procesa evropskih integracija. Misija Europolisa je doprinos podizanju nivoa transparentnosti i odgovornosti u radu javne uprave u cilju dostizanja standarda EU, osnaživanje građana i građanki za uključivanje u procese donošenja odluka kroz istraživanje, informisanje, umrežavanje i obrazovanje.

PRAVCI DELOVANJA:
Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)