Centar za razvoj demokratskog društva Europolis

Centar za razvoj demokratskog društva Europolis

Grad:

Novi Sad

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 11/2020

Kraj projekta: 10/2021

Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“ je organizacija civilnog društva osnovana 2004. godine sa zadatkom da promoviše izgradnju demokratije, reformu javne administracije i dobro javno upravljanje u okviru procesa evropskih integracija. Misija Europolisa je doprinos podizanju nivoa transparentnosti i odgovornosti u radu javne uprave u cilju dostizanja standarda EU, osnaživanje građana i građanke za uključivanje u procese donošenja odluka kroz istraživanje, informisanje, umrežavanje i obrazovanje.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN