Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

Grad:

Niš - Medijana

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 10/2021

PROTECTA razume razvoj lokalne zajednice ne kao specifičnu aktivnost, već kao opšti pristup svim vrstama aktivnosti – pristup koji je baziran na širokoj participaciji i objedinjavanju svih grupa i interesa u lokalnoj zajednici. Od svim mogućih vidova razvoja lokalnog društva fokusirali smo se na sledeća dva: Izgradnja socijalnih kapaciteta, povećanje mogućnosti i volje ljudi da zajedno aktivno učestvuju u izgradnji opštih ciljeva i podizanje novoa poverenja među njima; Socijalna inkluzija, sa posebnim naglaskom na grupe koje su sistemski isključene ili nedovoljno predstavljene u razvojnim procesima.

Izgradnju lokalne zajednice razumemo kao proces koji unapređuje kvalitet života u zajednicama jačanjem kapaciteta njenih stanovnika, organizacija i institucija, kako bi identifikovali svoje potrebe, prioritete i prilike za delovanje, bilo individualno ili kolektivno, sa ciljem da omoguće i podstiču održive pozitivne promene u zajednici. Ovaj proces dolazi od napora da se stvori osećaj zajedničkog rada u zajednici, kroz razmenu informacija i iskustva, kao i da se izgradi poverenje i saradnja. sa profesionalcima ili osobama sa zajedničkim ciljevima ili misijom.

Ideja projekta je poboljšanje kvaliteta života osetljivih grupa građana Niša kroz razvijanje sistema usluga socijalne zaštite dostupnih različitim korisnicima i usklađenih sa njihovim potrebama i situacijama. Projektni cilјevi, cilјne grupe i očekivani ishodi su visoko relevantni za ostvarivanje ciljeva ACT programa. Cilјne grupe projekta su: Grad Niš, ustanove socijalne zaštite u Gradu, OCD – pružaoci usluga socijalne zaštite. Direktni korisnici projekta su osetlјive grupe građana kojima je potrebna dodatna podrška u socijalnoj inkluziji kroz mere lokalne politike socijalne zaštite, a indirektni korisnici svi građani Niša. Projekat traje 7 meseci, realizuje se u Nišu, kroz stvaranje mehanizama za uključivanje i mobilizaciju građana u kreiranju i uspostavljanju usluga socijalne zaštite i jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i pružanje usluga građanima u oblasti socijalne zaštite; Revizijom postojeće strategije, radi unapredjivanja procesa planiranja mera i aktivnosti u skladu sa postojećom situacijom i posebnim akcentom na ublažavanje rizika prouzrokovanih vanrednim situacijama. Očekivani efekti projekta su: pobolјšana informisanost lokalnih aktera o prioritetima socijalne inkluzije; bolјa informisanost korisnika o mogućnostima ostvarivanja prava i usluga socijalne zaštite u Nišu i njihova ukljucenost u kreiranju usluga; unapređen lokalni pravni okvir u socijalnoj zaštiti.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN