Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Ljudska i građanska prava
  • Socijalna inkluzija i ranjive grupe
  • Uključivanje i mobilizacija građana

Trajanje granta:

Početak projekta: 05/2022

Kraj projekta: 05/2023

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je formalna mreža koja sprovodi projekat pod nazivom Promeni, prati, primeni! Grant je vredan 2.865.406, 00 dinara a projekat se sprovodi na nacionalnom niovu. Cilj projekta je da se, kroz zagovaračke inicijative na nivou lokalnih samouprava, doprinese punoj socijalnoj inkluziji i participaciji osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u društvenm životu zajednice.

Centar je je osnovan 1996. godine i svoj rad je bazirao na načelu poznatom kao cross-disability što znači da okuplja osobe sa različitim vrstama prvenstveno telesnog invaliditeta, koje povezuju zajedničke potrebe i interesi. Danas Centar deluje iz središta u Beogradu i deset podružnica u drugim gradovima Srbije, radeći na promovisanju filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom i stvaranju uslova za njenu primenu u Srbiji.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN