Duga _ Ada

Duga – Ada

Grad:

Ada

Oblast delovanja:

  • Veće učešće građana u procesu donošenja odluka

Trajanje granta:

Početak projekta: 09/2021

Kraj projekta: 08/2022

Udruženje građana Duga – Ada osnovano je  2001. godine. Rad udruženja usmeren je ka deci iz siromašnih porodica, deci sa posebnim potrebama i deci iz marginalizovanih, ranjivih  grupa. Kroz projektne aktivnosti udruženje razvija sistem vrednosti, pokreće i vodi edukativni rad sa decom i omladinom, a sve u cilju poboljšanja uslova za normalno odrastanje i unapređenje dečijih prava i sloboda.

Projekat “Socijalna zaštita u službi građana” partnerski sprovode udruženje građana Duga – Ada i Opština Ada. Ciljevi  projekta su unapređenje socijalne zaštite na teritoriji opštine, uvođenje normativnog okvira za razvoj na lokalnom nivou, povećanje teritorijalne i funkcionalne dostupnosti socijalnih usluga, povećanje obima i kvaliteta socijalnih usluga i aktivno učešće građana.  Ukupna vrednost projekta iznosi 1.818.100,00 RSD. Učešće lokalne samouprave u ukupnom budžetu projekta iznosi 23%.

Duga_Ada_OPština_Ada

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN