EKO Karma

Grad
Subotica
POČETAK PROJEKTA
11/2020
KRAJ PROJEKTA
04/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

„Ono što mi činimo sa prirodom, to isto dobijamo od nje“

Neformalna grupa EkoKarma je uz pomoć AKT projekta krenula putem ka čistijem Čantaviru, Bačkom Dušanovu i Višnjevcu. U projektu će biti realizovane akcije čišćenja rečice Čik, koja teče kroz sela i koja je veoma zagađena i akcije za promovisanje eko torbi i vrećica za voće i povrće.
Želimo da osvestimo ljude da se osećaju odgovornima za okolinu u kojoj žive, da im bude važno da svoj otpad skupljaju selektivno kako bi se taj otpad mogao reciklirati i na taj način bi smanjili zagađenje naše planete.
Jedan od ciljeva je da stvorimo čvrstu zajednicu, kako bi zajedno mogli da radimo na pozitivnim promenama našoj okolini.
Pomoću AKT projekta ćemo formirati našu organizaciju.

PRAVCI DELOVANJA:
Zaštita životne okoline