Eco Karma

Eco Karma

Grad:

Subotica

Oblast delovanja:

  • Zaštita životne okoline

Trajanje granta:

Početak projekta: 11/2020

Kraj projekta: 04/2021

“Ono što mi činimo sa prirodom, to isto dobijamo od nje”

Neformalna grupa EcoKarma je uz pomoć ACT projekta krenula putem ka čistijem Čantaviru, Bačkom Dušanovu i Višnjevcu. U projektu će biti realizovane akcije čišćenja rečice Čik, koja teče kroz sela i koja je veoma zagađena i akcije za promovisanje eko torbi i vrećica za voće i povrće.

Želimo da osvestimo ljude da se osećaju odgovornima za okolinu u kojoj žive, da im bude važno da svoj otpad skupljaju selektivno kako bi se taj otpad mogao reciklirati i na taj način bi smanjili zagađenje naše planete. Jedan od ciljeva je da stvorimo čvrstu zajednicu, kako bi zajedno mogli da radimo na pozitivnim promenama našoj okolini.Pomoću ACT projekta ćemo formirati našu organizaciju.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN