Evropski pokret u Srbiji Kraljevo

Grad
Kraljevo
POČETAK PROJEKTA
03/2022
KRAJ PROJEKTA
02/2023
STATUS PROJEKTA
Završen

Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo (EPuS – Kraljevo) je udruženje građana osnovano 2010. godine, sa željom da inicira i prati sveobuhvatan proces evropskih integracija naše zemlje. Bavimo se: istraživanjem javnih politika i zagovaranjem evropskih integracija posebno na lokalnom nivou, podizanjem svesti građana o značaju procesa evropskih integracija, informisanjem javnosti o svim relevantnim aspektima tog procesa, stvaranjem uslova za adekvatnu primenu evropskih vrednosti i standarda u oblasti zaštite ljudskih prava i održivog razvoja zajednice. Oblast ostvarivanja ciljeva “Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo“ je doprinos u stvaranju demokratskog, višestranačkog društva i u ostvarivanju jednakosti među ljudima i u njihovim zajednicama, kao i promocija evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u Srbiji, na lokalnom nivou, koji tome vode.

Ciljevi Evropskog pokreta u Srbiji Kraljevo su: promocija evropskih ideja i vrednosti i rad na njihovoj implementaciji, zalaganje i rad na približavanju naše zemlje Evropi i uključivanje u porodicu zemalja članica Evropske Unije, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda kao najvrednijih evropskih tekovina, zaštita životne sredine, promocija i zaštita kulturnog i istorijskog nasleđa Kraljeva, unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje ljudi i zajednica i podsticanje svestrane i slobodne komunikacije među njima, pre svega u oblasti nauke, privrede, kulture, obrazovanja, ekologije, informisanja, i politike, uticanje na javnost grada Kraljeva i Srbije da svoje angažovanje usmeri ka demokratskom delovanju u višestranačkoj državi i ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica uz uvažavanje standarda usvojenih u Evropi, razvoj nevladinih organizacija na teritoriji Srbije, a posebno u Kraljevu, obrazovanje građana Srbije i posebno građana Kraljeva za učešće u demokratskim procesima i participaciju u samoupravi, podsticaj i razvoj slobode mišljenja i govora.

U svom dosadašnjem radu realizovali smo veliki broj javnih događaja (tribina, javnih debata, okruglih stolova i radionia) uz učešće kredibilnih govornika, uspostavljena je partnerska saradnja sa lokalnim civilnim sektorom i medijima. U našem radu veliki znacaj ima članstvo u Mreži Evropskog pokreta u Srbiji, kroz koju ostvarujemo saradnju sa kolegama iz drugih gradova koji se bave sličnim aktivnostima i koje imaju iste ili slične ciljeve. Uspostavili smo partnersku saradnju sa Fakultetom za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Fakultetom političkih nauka i Fakultetom za primenjenu ekologiju Futura, posebno u segmentu planiranja lokalnog razvoja zasnovanog na znanju i naučnim dostignućima. Takođe, naše udruženje okuplja članove koji imaju lične kompetencije i reference, što doprinosi i ugledu udruženja u lokalnoj zajednici.

U poslednjem periodu veliku pažnju smo posvetili razvoju građanskog aktivizma na lokalnom i nacionalnom nivou, posebno u oblasti jačanja kapaciteta mesnih zajednica za aktivno učešće u planiranju lokalnog razvoja.

EPUS Kraljevo je do sada podržan za dva projekta, oba u okviru grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom nivou“.

PRAVCI DELOVANJA:
Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)