Fondacija za mlade

Fondacija za mlade

Grad:

Beograd Obrenovac

Oblast delovanja:

  • Filantropska medijacija i promovisanje volonterskog rada

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

Zajedno možemo više! Izjava: Mi u Fondaciji za mlade Obrenovca imamo viziju društva u kojoj su građani osnaženi da doprinesu svojoj zajednici tako da ona postane bolje mesto za život. Ili jednostavnije rečeno, želimo da Obrenovac bude super mesto za život!
Misija naše Fondacije je da omogućimo aktivnim građanima da se organizuju, da uče, i da se umrežavaju – tako da naša zajednica raste baš zbog njihovih inicijativa. Kratak opis projekta: Značaj institucionalnog granta se ogleda u jačanju internih kapaciteta organizacije, a u skladu sa time i razvoju, odnosno održivosti programa Fondacije. Takođe, grant vidimo kao značajnu priliku da iskustvo koje smo stekli tokom šest godina postojanja iskoristimo za iniciranje pitanja korišćenja javnih prostora, te za organizovanje i jačanje mreže lokalnih udruženja, grupa i pojedinaca koja će zagovarati uspostavljanje multifunkcionalnog centra. Centar bi bio dostupan svima, ali primarno namenjen mladima kako bi im se omogućilo više prilika za negovanje potencijala i pozitivan razvoj. Zamisao je da sprovedemo i istraživanje javnog mnjenja koje se tiče usluga u zajednici, ali i da iznedrimo moguće modele demokratskog i participativnog upravljanja javnim prostorima.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN