Fondacija za mlade

Fondacija za mlade

Grad:

Beograd Obrenovac

Oblast delovanja:

  • Filantropska medijacija i promovisanje volonterskog rada

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

Zajedno možemo više!

Izjava: Mi u Fondaciji za mlade Obrenovca imamo viziju društva u kojoj su građani osnaženi da doprinesu svojoj zajednici tako da ona postane bolje mesto za život. Ili jednostavnije rečeno, želimo da Obrenovac bude super mesto za život!

Misija Fondacije za mlade je da omogući aktivnim građanima da se organizuju, da uče, i da se umrežavaju – tako da loklana zajednica raste baš zbog njihovih inicijativa.
Opis projekta: Značaj institucionalnog granta se ogleda u jačanju internih kapaciteta organizacije, a u skladu sa time i razvoju, odnosno održivosti programa Fondacije. Udruženje ovaj grant vidi kao značajnu priliku da se iskustvo koje je stečeno u prethodnom periodu, tokom šest godina postojanja, iskoristi za iniciranje pitanja korišćenja javnih prostora, te za organizovanje i jačanje mreže lokalnih udruženja, grupa i pojedinaca koja će zagovarati uspostavljanje multifunkcionalnog centra. Centar bi bio dostupan svima, ali primarno namenjen mladima kako bi im se omogućilo više prilika za negovanje potencijala i pozitivan razvoj. Zamisao je da se sprovede i istraživanje javnog mnjenja koje se tiče usluga u zajednici, ali i da se kreiraju mogući modeli demokratskog i participativnog upravljanja javnim prostorima.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN