Forum civilne akcije - FORCA

Forum civilne akcije – FORCA

Grad:

Požega

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

FORCA aktivnostima odgovara na potrebe u lokalnoj zajednici, za različite grupe
građana/ki. Realizovani su projekti koji su u fokusu imali mlade, unapređenje
položaja starijih lica, marginalizovanih grupa, jačanje učešća građana u kreiranju
lokalni politika.U narednom periodu fokus aktivnosti će biti na omladinskoj politici
(unapređenje postojećeg okvira) i razvoj nove strategije razvoja i primene
socijalnih politika.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN