Inicijativa slobodnih građana - Novi Pazar

Inicijativa slobodnih građana – Novi Pazar

Grad:

Novi Pazar

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 06/2021

Udruženje „Inicijativa slobodnih građana“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti: jačanja građanske participacije u društvu.

Udruženje je osnovano radi postizanja sledećih ciljeva:

– Osnaživanje i promocija građanskog aktivizma, naročito na lokalnom nivou.
– Snažnijeg uticaja građana na procese donošenja propisa i odlučivanja, naročito na lokalnom nivou.
– Unapređenja transparentnosti i odgovornosti rada organa javne vlasti i institucija, naročito na
lokalnom nivou.
– Promocije i zaštite ljudskih prava, garantovanih svim građanima i posebno ranjivim društvenim grupama
međunarodnim konvencijama, Ustavom Republike Srbije i drugim važećim pravnim propisima.
– Promocije solidarnosti, saradnje i umrežavanja između različitih društvenih aktera.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN