Inicijativa za vazduh po meri građana (MREŽA OGD)

Inicijativa za vazduh po meri građana

Grad:

Oblast delovanja:

  • Administrativna efikasnost i delotvornost;
  • Praćenje sprovođenja zakona i politika

Trajanje granta:

Početak projekta: 05/2022

Kraj projekta: 04/2023

Neformalna mreža Inicijativa za vazduh po meri građana sprovešće projekat pod nazivom Hitan REZ: Rezolucija za zaštitu vazduha. Projekat će se sprovoditi na teritoriji Kolubarskog okruga i ima za cilj uticaj na veću transparetnos t i odgovornost u sprovođenju planova, mera i odluka u javnoj politici zaštite kvaliteta vazduha.Projekat je dobio podršku u izsnosu od 2 870.800, 00 dinara.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN