Inženjeri zaštite životne sredine

Inženjeri zaštite životne sredine

Grad:

Novi Sad

Oblast delovanja:

  • Zaštita životne okoline

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

„Misli globalno, deluj lokalno“

Inženjeri zaštite životne sredine, osnovani su 2005. godine i u predhodnih sedamnaest godina intenzivno doprinose informisanju građana i građanki, organizuju i pozivaju na akcije kako bi svi zajedno učestvovali u stvaranju aktivnog društva koje će biti svesno činjenice da ukoliko želimo našoj deci da obezbedimo zdravo okruženje sa dovoljno resursa kojima bi raspolagali, moramo svi dati doprinos.

Institucionalna podrška ACT projekta treba da omogući proširenje kapaciteta udruženja u cilju jačeg odgovora na rastuću potrebu za usmeravanje javnih politika u smeru održivog razvoja i zelene ekonomije. Takođe, grant treba da omogući da se strateški sagleda budući rad udruženja, te da se dobrim planiranjem i usmeravanjem aktivnosti dopre do većeg broja građana i donosioca odluka.

Zahvaljujući institucionalnoj podršci ACT projekta udruženje bi trebalo da dobije kapacitet da odgovori na veći broj zahteva koji stižu od građana a tiču se problema sa kojima se susreću kada je zagađenje životne sredine u pitanju. Posebna pažnja biće posvećena unapređenju informisanja građana o sprovođenju zakona koji se tiču očuvanja životne sredine i cirkularne ekonomije.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN