Krug podrške

Krug podrške

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Ljudska i građanska prava
  • Socijalna inkluzija i ranjive grupe

Trajanje granta:

Početak projekta: 05/2022

Kraj projekta: 05/2023

KRUG PODRŠKE je neformalna mreža koja sprovodi projekat pod nazivom Da se život i zakon slože: unpaređenje sistema podrške maldia bez roditeljskog staranja u procesu osamostaljivanja. Projekat ima nacionalnu pokrivenost a ukupna vrednost ACT granta iznosi 2.890.000, 00 dinara. Cilj ovog projekta je unapređenje procedura za integraciju mladih nakon napuštanja domskog ili porodičnog smeštaja u Gradu Beogradu.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN