Libero

Libero

Grad:

Beograd Stari Grad

Oblast delovanja:

  • Međunarodna saradnja

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

„Mladi kao nosioci razvoja građanskog društva“

U Liberu verujemo da su mladi ti koji bi, zbog svojeg znanja, otvorenosti i kreativnosti, energije i upornosti, trebalo da budu glavni nosioci izgradnje i razvoja građanskog društva. Smatramo da će ih za ovu ulogu najbolje pripremiti poznavanje i osnaživanje njihovih prava, kao i podsticanje da ta prava iskoriste i uživaju. Zbog toga je Libero u svom radu fokusiran na prava mladih, njihovu zaštitu i promociju.
Libero ima viziju da kroz ACT institucionalni grant postane prepoznatljiva, održiva i etablirana platforma među mladima za:
1) artikulisanje interesa mladih;
2) zajednički rad sa mladima na razvoju politika i mehanizama za ojačavanje položaja mladih u društvu; i
3) njihovo zastupanje u procesu donošenja odluka prema lokalnim i nacionalnim institucijama.
Kako bismo ovo ostvarili, ACT institucionalni grant i prateća podrška će biti iskorišćeni za podizanje sopstvenih kapaciteta za veću i efikasniju integraciju mladih u naš rad kroz razvoj Sistema za uključivanje mladih. Ovaj sistem nastoji da omogući mladima da budu aktivno uključeni u sve faze rešavanja problema sa kojima su mladi u Srbiji suočeni, od iniciranja i početnog artikulisanja problema, preko učešća u procesu razvijanja rešenja, mehanizama i politika koje će taj problem adresirati, do zagovaranja rešenja prema donosiocima odluka i institucijama, kao i promovisanju razvijenog rešenja među relevantnim društvenim akterima.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN