Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S)

MDRI-S

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Ljudska i građanska prava
  • Socijalna inkluzija i ranjive grupe

Trajanje granta:

Početak projekta: 04/2022

Kraj projekta: 09/2022

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) osnovana je kao neprofitna nevladina organizacija uz podršku međunarodne organizacije Disability Rights International (DRI) koja je prepoznala potrebu za stalnim prisustvom i jačanjem pokreta za prava osoba sa invaliditetom u Srbiji.

MDRI je u potpunosti posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama te ostvarenju njihove pune uključenosti i učešća u društvu. Posebna pažnja se posvećuje deci i odraslim osobama koje se nalaze pod rizikom ili već borave u institucijama socijalne zaštite i psihijatrijskim bolnicama, s obzirom da oni čine najugroženiju i najmarginalizovaniju grupu.

Organizacija je osnovana u avgustu 2008. godine od strane osoba sa invaliditetom, članova i članica njihovih porodica, stručnjaka i aktivista za ljudska prava. Osnivanje je podstakla potreba za postojanjem organizacije koja kao svoje primarno opredeljenje ima zaštitu ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

MDRI-S podržan je u okviru ACT-a za predlog projekta Aktivno za deinstitucionalizaciju, u okviru grant šeme ACT podrška zagovaračkim inicijativama za ublažavanje posledica pandemije COVID19.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN