Media i reform centar Niš

Media & Reform Centar Niš

Grad:

Niš

Oblast delovanja:

  • Veće učešće građana u procesu donošenja odluka

Trajanje granta:

Početak projekta: 09/2021

Kraj projekta: 08/2022

Media i reform centar Niš (MRCN) od svog osnivanja usmeren je na pružanje podrške u radu i povećanju vidljivosti aktivnosti organizacija civilnog društva, kao i na jačanje profesionalizma medija za izveštavanje na određene teme doprinose razvoju civilnog društva na teritoriji južne Srbije. MRCN je neprofitna i nestranačka organizacija svojim radom i aktivnostima primarno za Niš i jug Srbije .Pored lokalnih organizacija civilnog društva i medija, MRCN aktivno sarađuje i sa lokalnom samoupravom akademskom zajednicom i predstavnicima privrede, a sve u cilju promocije učešća građana u odlučivanju i većem značaju civilnog društva na regionalnom nivou.

Media&Reforм Centar Niš i gradska opština Palilula – Niš sprovešće projekat pod nazivom Javne rasprave za javne poslove i dobre odluke – gradimo otvorenu upravu kroz izgradnju poverenja i učešće građana. Projekat treba da doprinese unapređenju kapaciteta lokalne zajednice za korišćenje javnih rasprava kao instrumenta otvorene uprave za predlaganje, donošenje i kontrolu izvršenja odluka u okviru ovlašćenja i odgovornosti gradske opštine Palilula.  Ukupna vrednost projekta iznosi 1.941.400,00 RSD. Udruženje je učestovalo sa 23% sredstava, dok je učešće lokalne samouprave 10% u ukupnom budžetu projekta.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN